NÁVOD K ODSTRANĚNÍ KRÁTKOVLNNÉ ČÁSTI Z ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČŮ

Návod k odstranění krátkovlnné části z rozhlasových přijímačů

Příspěvek navazuje na včera zde vložený text ing. E. Kottka o obnově krátkovlnné části přijímačů. V příloze je kopie kompletního dobového návodu pro znehodnocování krátkovlnných částí u rozhlasových přijímačů všech typů, které v té době byly registrovány u Poštovní správy na území Protektorátu Čechy a Morava, uvádí tedy i přijímače zahraniční výroby nebo přijímače z produkce menších čs. firem, které nejsou uvedeny v publikaci M. Baudyše.

Podle vládního nařízení Říšského Protektora z května 1943 musela být odstraněna veškerá zařízení pro poslech na krátkých vlnách ze všech rozhlasových přijímačů, a to v celém Protektorátě, za účelem znemožnění poslechu Londýna, moskevských zpráv a vůbec vysílačů všech Říši nepřátelských států.

Návody jsou doplněny podrobnými nákresy ke snadné lokalizaci cívek a spojů krátkovlnné části v cívkové soupravě a popisem postupu, tj. zda přístup ke KV části je možný spodním servisním otvorem ve skříňce přijímače, nebo zda je nezbytné šasi vymontovat. Odstraněním KV části byly pověřeny koncesované radioopravny nebo prodejny. U složitějších přijímačů zahraničního původu (např. USA) provedla odstranění KV části specializovaná komise odborníků. Odstranění KV rozsahu muselo být provedeno tak, aby byla zachována bezvadná činnost přijímače na středovlnném a dlouhovlnném rozsahu.

Myškování KV rozsahů u přijímačů bylo důkladně kontrolováno, a kdo neuposlechnul, byl potrestán „káznicí“ (tj. odsunem do koncentráku) nebo smrtí. Lhostejno, zda provinilec byl řadový občan nebo radiotechnik, který práci neprovedl.

Na každém takto „upraveném“ přijímači musel být připevněn známý červený štítek (PAMATUJ..."), jehož text připomínal trest smrti všem posluchačům cizích stanic. Ale kdo mohl a uměl to, poslouchal dále. Naši šikovní radioamatéři záhy vymysleli legendární tzv. „čerčilky“, což byly výměnné cívky KV rozsahu zkonstruované zpravidla na elektronkové patici. Patice s cívkami se vložila do příslušné objímky a po ukončení poslechu se kvůli případné kontrole zase vyjmula. Každý si rád poslechl relaci „Volá Londýn“, zvláště když u mikrofonu byl prezident Beneš, Jan Masaryk a jiní. Podrobné pojednání o „čerčilkách“ najde zájemce v klubovém RADIOJOURNALU č. 50/2004.

Za zmínku stojí mimo jiné také doporučení o organizaci práce při myškování, aby nedocházelo ke ztrátám času. Likvidace KV rozsahů byla akce s vysokou politickou prioritou a bylo nutné ji provést v co nejkratším čase. Příručka byla průběžně doplňována tak, jak (a dokud) na válečném trhu přibývaly nové výrobky. Myškování KV rozsahů kontrolovala jakási Rozhlasová pracovní pospolitost Čechy a Morava, příkaz k této akci vydal Úřad Říšského Protektora v Čechách a na Moravě.

(Příručka je rozdělena do 7 částí kvůli limitu paměti funkce upload)

Pěkný výlet do temnot historie přeje v nynějších časech internetu Franta