Vymyškované krátké vlny - jak na to?

"OBNOVA KRÁTKOVLNNÝCH ČÁSTÍ ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČŮ"

Válečné nařízení německé okupační správy  z roku 1943 o odstranění krátkovlnných rozsahů z rozhlasových přijímačů postihlo velkou část přijímačů na území tehdejšího Protektorátu a znehodnotilo je. Aby po tomto zásahu nebylo možné uvést přijímače do původního stavu, bylo nařízeno krátkovlnné části nebo jejich důležité obvody odejmout a v případech, kdy to nebylo možné, aspoň je znehodnotit.

Text v příloze je kopií původního článku od Eduarda Kottka, otištěného v časopise Elektrotechnik (roč. 2, č. 6-7) jako pomůcka pro zájemce o zpětnou úpravu KV rozsahů takto postižených přijímačů v poválečných časech, kdy se výroba nových rozhlasových přijímačů teprve rozvíjela a majitelé "vymyškovaných" přijímačů žádali odborníky i amatéry o opravy. Dnešním sběratelům může text E. Kottka přiblížit jednak tehdejší poměry v našem radioprůmyslu, jednak rozšířit vědomosti. Konečně - nejeden sbírkový přijímač trpí tímto drastickým zásahem i po desítkách let.