Tesla 513000 "KZ8"

Technický list

Model                         513001 "KZ8"

Výrobce                     Tesla Pardubice, n. p.

Rok                             1958-59

Zapojení                     stolní čtyřstupňový, 6+1 elektronkový NF zesilovač se vstupy pro gramofon, mikrofon I, fotonku nebo mikrofon II.

Osazení                      6F31 - 6BC32 - 6BC32 - 6CC31 - 2x 6L31 - AZ12

Napájení                     střídavá síť o napětích 110 – 120 – 150 – 200 - 220 - 245 V

Výstup                        1250 Ohm / 100V - výstupní výkon 8W

Skříň, materiál            ocelový plech, perforovaný svrchní i spodní kryt

Rozměry (švh)           285 x 205 x 225 mm

Zdroj údajů                  Technický popis zesilovače KZ8 Tesla 513000, vydala Tesla Pardubice, n. p., dokumentační a propagační středisko, sešit -15 stran A4, 3 strany A3; dále Kottek III, str. 265, také E. Erb: KZ8

Popis přístroje              zesilovač získán do sbírky v roce 1998 jako vyřazený inventář z kulturního domu v obci Vlachovice-Vrbětice, sice fungoval, ale se zkreslením kvůli vyčerpaným 6L31 v dvojčinném koncovém stupni. Po výměně koncovek a usměrňovačky AZ12 projevila takle malá zesilovací žabička velikou chuť do života. Provoz byl vyzkoušen na vstulpech mikrofon I a II a rádio (NF signál z VKV tuneru). Vstup fotonky nezkoušen. Ověřeno v r. 2011 a nyní - funguje, nebručí, chrastí potenciometry. Ve srovnání s nálezovým stavem nyní znatelné  stopy koroze - zakonzervováno.

Poslední tři obrázky v galerii jsou kopie z brožury "Technický popis zesilovače KZ8 Tesla 513000", vydala Tesla Pardubice, n. p., dokumentační a propagační středisko: schema zapojení, uspořádání součástek a spojů pod šasi a nad šasi.