Tesla KZ 50

Technický list

Model                        Tesla 513042 "KZ 50"

Výrobce                     Tesla Pardubice, n. p.

Rok                             1952-54

Zapojení                     stolní pětistupňový, 6+2 elektronkový NF zesilovač se vstupy pro mikrofon, gramofon, rozhlasový přijímač a budicí linku

Osazení                      EF22 - EF22 - EF22 - EBL21 - 2x 4654 - PV200/600 - AZ4 - doutnavka 110V - selenový usměrňovač U2

Napájení                     střídavá síť o napětích 120 nebo 220 V

Výstup                        impedance 200 Ohm/100V - 50W

Skříň, materiál            šasi z ocelového plechu, nad šasi kryt z perforovaného ocelového plechu, zespodu šasi rovněž perforovaný kryt, povrchová úprava čeřínkovým lakem, světlá hnědá

Rozměry (švh)           435 x 225 x 227 mm

Zdroj údajů                  Kottek III. str. 271 a n., také E. Erb: KZ50. Kopie schematu zesilovače KZ50 z příručky Ľ. Hirmana "Miestný a závodný rozhlas" (SVTL Bratislava 1960) je na obrázku č. 9 v galerii. Schéma provedení 513042 z publikace Kottek III je na obr. 10. Poslední obrázek je nákres uspořádání součástek a spojů pod šasi.

Popis přístroje              zesilovač byl do sbírky získán v roce 2001 z depozitáře zaniklé rockové kapely z okolí Zlína. V tomtéž roce byla provedena výměna elektronek koncového stupně, EBL21, PV 200/600 a AZ4, dále filtračních elektrolytů napájecí části a selenový článek U2 v obvodu mřížkového předpětí byl nahrazen germaniovými diodami, stejně tak i dioda U1. Anodové proudy byly seřízeny trimry v obvodu g1 koncových 4654.

Současný stav zesilovače (prosinec 2015) ukazují fotky v galeii. Po zapnutí mírně žhaví g2 koncových elektronek, je nutné zkontrolovat obvody v napájecí sekci a nastavit předpětí.