Philips 208U-45/P

Technický list

Model                         208U-45/P

Výrobce                      PHILIPS, akc. spol., následně TESLA n. p., Praha-Hloubětín

Rok                             1945-46

Zapojení, rozsahy       3+1elektronkový šestiokruhový superhet pro rozsahy KV-SV-DV, MF=452 kHz.

Osazení                      UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť, napětí 125 nebo 220V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, kruhový, Ø 135 mm

Skříň, materiál            bakelitová, na šířku

Rozměry (švh)            245 x 170 x 135 mm

Zdroj údajů                 Kottek, ČS rozhlasové a TV přijímače 1, str. 25, Tovární servisní návod výrobce: 208U-45/P

Pozor!!! Pro verzi 208U-45/P platí pouze schéma označené v továrním servisním návodu 208U-05, kde NENÍ zakreslen obvod budicí cívky reproduktoru. Ostatní schémata platí pro verzi 208U-45 a verze odvozené!!! E.- Erb: 208U-45/P*

Stav přístroje              Získán v aukci HRČS ve Zlíně na jaře 2004 - vše původní a komplet, vyčištěno - výsledek revize v létě 2013: NEHRAJE, odstraněna původní zpuchřelá síťová šňůra, plánována oprava.

Současný stav k 17. červenci 2016: Když už jsem nedávno renovoval tu Philettu 208U-45 s buzeným reproduktorem, pustil jsem se také do tohoto rádijka abych svým Philettám nezůstal nic dlužen. Stav součástek pod šasi před opravou dokumentuje obr. č. 7: téměř všechny asfalťáky byly vytečené, zvláště roztomilý byl krápník asfaltu na potenciometru hlasitosti, viz detailní foto. Proto byly všechny vyměněny s výjimkou C104 (47k, filtrace napájení g2+4 obou UCH21) a C105 (47k, filrace napětí obvodu AVC pro směšovací heptodu). Také filtrační elektrolyt 125M pro obvod záporného předpětí to měl za sebou. Po výměně všech kondenzátorů a filtračního odporu R1 jsem přijímač zapnul, nejprve přes sériovou žárovku 220V/40W, a když její svit nenaznačoval žádnou abnormalitu, přepnul jsem to na plné síťové napětí. Přijímač ožil, žádné divoké bručení se neozývalo, takže se potvrdil dobrý stav původních filtračních elektrolytů C1 a C2. Podezřelé bylo, že nešla naladit žádná stanice... Jenže asi po minutě se začalo kouřit ze zeleného odporu R40 na společném tělísku za usměrňovačkou, proto byl přijímač bleskově vypnut. Prověrka spojů neukázala žádnou zjevnou příčinu, proč by měl být R40 přetížen. Tak jsem zapnul BM215A a pustil se do měření všech elektronek.

Zrada byla ve zkratu mezi g1 a g2+4 směšovací heptody. Byla osazena druhá, dobrá UCH21 a přijímač se konečně rozehrál.

Hodnoty některých provozních napětí, měřeno multimetrem na rozsazích 1000V a 20V, napětí v síti 236V:

UY1N - Uk: 193V

UBL21 - Ua: 168V

UCH21 - Ug2+4: při silném signálu 160V, bez signálu 62V

C75 v záporné větvi: -9,5V

C105 při silném sighnálu: -6,2V

UCH21 - g1 oscilátoru: -13,3V

Kvůli výměně síťové šňůry bylo nezbytné demontovat reproduktor, starý ztvrdlý zbytek původní flexošňůry by jinak nebylo možné bez násilí odstranit. Mimoto byly vyměněny přívody k osvětlovací žárovce stupnice. Nyní je přijímač ve výstavní kondici a provozuschopný.