Philips 208U-N

Technický list

Model                         208U-N

Výrobce                      PHILIPS, neznámá zahraniční pobočka, logo „N“ v kruhu

Rok                             1943-44 (?)

Zapojení, rozsahy       3+1elektronkový šestiokruhový superhet pro rozsahy KV-SV-DV, MF=452 kHz

Osazení                       UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť, napětí 110 a 220V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, kruhový, Ø 135 mm

Skříň, materiál            bakelitová s větrací perforací na zadní horní ploše, orientace na šířku

Rozměry (švh)            250 x 164 x 130 mm (Jako 203U)

Zdroj údajů                  E. Erb: 208U s výhradou tvaru skříňky. Na typovém štítku není typ vyznačen, viz foto.

Stav přístroje              vyčištěno, kompletní, HRAJE – dobrý stav. V typovém určení (první řádek) jsem přidal písmeno "N" kvůli rozlišení od běžného modelu 208U.

Poznámka k identifikaci tohoto rádia: podle sdělení kolegy K. Smolky pravděpodobně znamená "N" v kroužku na typovém štítku přijímače "NEMKO", což je označení norské státní zkušebny, podobně jako naše ESČ. Děkuji za upřesnění. (přidáno 9. 12. 2015)