Philips 215A

Technický list

Model                          215A

Výrobce                     Deutsche Philips GmbH, Berlin, později Philips Valvo Werke G.m.b.H., Zweigstelle Berlin, Kurfürstenstr. 126

Rok                             1938-39

Zapojení, rozsahy       3+1 elektronkový sedmiobvodový superhet pro rozsah DV, SV, KV, MF=128 kHz

Osazení                       AK2 - AF3 - ABL1 - AZ1

Napájení                     střídavá síť, napětí 110 až 245 V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem Ø 160 mm

Skříň, materiál            bakelitová, tmavý odstín hmoty bez další povrchové úpravy

Rozměry (švh)           420 x 250 x 200 mm

Zdroj údajů                E. Erb: 215A Schéma přijímače 215A je na konci galerie               

Stav přístroje         Nálezový stav - přijímač byl nehrající, ale vše bylo kompletní a dosud netknurté rukou bastlíře, o tom spolehlivě svědčí neporušená plomba (viz foto). Přijímač má neobvyklé mechanické uspořádání šasi, reproduktoru, stupnice a průčelní desky s ozdobným brokátem. Podrobnosti uspořádání jsem se snažil zachytit na fotkách z průběhu renovace. Za povšimnutí stojí stav izolace spojů - typický jev pro zadrátování přijímačů Philips z období cca od první poloviny 30. let až do poválečných časů. Pryžová izolace vodičů časem ztrácí pružnost, tvrdne a opadává. Jediné bezpečné řešení je vodiče s rozpadlou izolací nahradit novými, chceme-li aby rádio fungovalo s vyloučením rizika různých zkratů. Orthodoxním zastáncům zachování originality za každou cenu je takový zásah samozřejmě proti srsti, ale každý si může vybrat...

Po vytažení ze skříňky připomíná přijímač tak trochu vlaštovčí hnízdo: kde bylo místo, tam se vlepila součástka... Poškozený brokát byl vyměněn, k tomu bylo nutné rozebrat celý předek se stupnicí a částí mechaniky ladění, čehož se (mimo výměny brokátu) využilo k vyčištění těchto partií. Naštěstí nová textilie se svojí strukturou a odstínem se moc neliší od textilie původní - ta byla uložena v plastovém sáčku dovnitř skříňky. Postup celé operace je také na fotkách: demontáž přední desky se stupnicí, černou zadní maskou, sejmutí původního brokátu a přiložení nového, dále zpětná montáž této "armatury", spojení s plošinou šasi a dokončení renovace.

Přijímač pracuje s tzv. "dlouhovlnným" mezifrekvenčním kmitočtem 128 kHz. Koncepci superhetu s „vynecháním“ NF předzesilovacího stupně bylo možné realizovat po zavedení strmých koncových elektronek, kterým stačí pro plné vybuzení cca 4V~, například ABL1, AL4, EBL1, EL3. Při dobrém MF zesílení je diodový demodulátor schopen toto budicí napětí dodat, a to především tam, kde se používá „dlouhá mezifrekvence“ kolem 130kHz. „Dlouhá“ MF totiž vykazuje proti „běžné MF“ pracující v oblasti kolem 460kHz cca o 70% větší zesílení. Z těchto důvodů byla zmíněná koncepce používána především u firmy Philips v mnoha přijímačích po několik sezón: 456A, 470A, 471A, 514A, 655A, 768A a také u tohoto přijímače. Aby přijímač dobře fungoval, je nezbytné zkontrolovat kvalitu obou diod kombinované elektronky ABL1.

Jsem přesvědčen, že ačkoliv rádio dostalo nový brokát, není to na újmu jeho půvabu. Tentokrát jsou fotky z dokončení práce zařazeny až na konec, v zájmu jakéstakés časové posloupnosti jednotlivých záběrů z průběhu práce. Schéma přijímače je poslední obrázek.

Jo - úplně nakonec: bylo mně líto nechat rozstřižený povázek původní plomby jen tak se povalovat ve skříňce, tak jsem ho slepil Herkulesem :-)