Philips 905X

Technický list

Model                          905X

Výrobce                      Philips, akc. spol., Praha-Hloubětín

Rok                             1940-41

Zapojení, rozsahy       5+1 elektronkový sedmiobvodový superhet s VF předstupněm pro rozsah DV, SV, KV, MF=468 kHz, tlačítkové mechanické ladění i volba rozsahu, magické oko.

Osazení                       EF8 - ECH3 - EF9 - EBL1 - EFM1 - AZ1

Napájení                     střídavá síť, napětí 110 až 250 V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem Ø 200 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná s politurou, prosvětlená stupnice v bakelitovém rámečku v dolní části

Rozměry (švh)           550 x 420 x 280 mm

Zdroj údajů                M. Baudyš - schéma zde - poslední dva obrázky v galerii

Poznámka                  Tlačítková předvolba stanic (pat. Linodyn), ovládá mechanicky trojnásobný ladicí kondenzátor, který je vsuvný, nikoliv otočný. Pohled na vsuvný triál je na obr. 10, detail první sekce na obr. 11. Přitom je pravý knoflík (ladění) zablokován. Ruční ladění se uvede do chodu stiskem tlačítka příslušného vlnového rozsahu a stiskem ladicího knoflíku; ten se odblokuje a jeho otáčením se ladí stanice. Přistroj umožňoval i provoz na stejnosměrnou síť prostřednictvím vibračního měniče, který se dodatečně montoval dovnitř přijímače. K přepojení na stejnosměrnou síť bylo nutno také otočit bakelitovou bezpečnostní nástrčku s osmi kontakty na zadní stěně tak, aby byl odpojen síťový transformátor. Bezpečnostní síťová nástrčka je vidět na zadní stěně na obr. 2, vnitřní konektor s 8 kontakty na obr. 3. Hloubětínský typ 905A je následníkem holandského tupu 855X.

Přijímač je vybaven tzv. spořičem proudu. Funkce "spořič" se nastavi rozpojením kontaktů 1-2 a 3-4 v záporné větvi anodového napájení a v přívodu 6,3V k žárovce stupnice. Rozpojením kontaktů 3-4 se do záporné větve zařazují paralelní odpory 2x 8k2. Páčka spínače se nachází na levé boční stěně skříně - viz obr. 5 a 6.

Stav přístroje         Nálezový stav - přijímač byl nehrající, bez zásahu bastíře. Skříň i šasi byly vyčištěny a přijímač opraven. Po opravě fungoval přijímač na všech rozsazích velmi dobře. Několik fotek připomene jak to celé probíhalo...

Přijímač byl získán do sbírky v roce 2006 a ze sbírky vyřazen v roce 2008. Na posledním obrázku je detail červené licenční "okupační" nálepky s textem pouze "PATENT. LIC. Č.M.", kde (kupodivu?) schází německá zkratka "B.M.", tj. Böhmen und Mähren".