Philips 938 AS

Technický list

Model                         938 AS

Výrobce                      PHILIPS, akc. Spol., Praha-Hloubětín

Rok                             1933-34

Zapojení, rozsahy       3+1 elektronkový jednoobvodový přímozesilující přijímač s VF zpětnou vazbou pro AM pásma DV, SV a KV v 6 rozsazích (2000-15m)

Osazení                       E438 -E438-C453-1823

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-120-150-200-220-250 V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem, Ø 170 mm

Skříň, materiál           dřevěná dýhovaná, stupnice celuloidová půlkruhová ve výřezu skříně, zadní stěna tmavošedá lepenka s potisky

Rozměry (švh)            335 x 295 x 197 mm

Zdroj údajů                Servisní návod M. Berana: SN56 Philips 938A (RJ29)   

Stav přístroje             Nálezový stav skříňky, brokátu a vnitřku byl žalostný. Ostatně to dokumentují fotky: skříňka měla sice dobré dýhování a kovový odznak firmy, ale politura byla zvětralá a v brokátu zely díry - ty díry bohužel pokračovaly až na reproduktor, který měl roztrhanou membránu. Starou polituru jsem sundal osvědčenou metodou vlhčení lihem, po změkčení vrstvy byla politura sejmuta cidlinou. Detaily jsou na obr. 6 a 7. Proces čištění šasi a vnitřku skříňky by snad snesl srovnání s malým bakteriologickým útokem .Filtrační svitkové kondenzátory C10 a C14 v krabici měly nepřípustný svod, což způsobilo přerušení odporů R7 a R1; krabici jsem vyměnil raději celou s lepšími kondenzátory, jelikož byl po ruce "dárce orgánů". Koncová C443 byla i s objímkou nahrazena loktalovou EBL21. Ze zásoby objímek pro nožičkové elektronky jsem vybral vhodnou objímku a provedl záměnu. Jinou opravu přijímač nevyžadoval, kromě náhrady utržených částí membrány reproduktoru.

Přijímač byl v roce 2008 jako plně funkční umístěn ve sdruženém depozitu.