Philips 990A (990X)

Technický list

Model                         990A (990X)

Výrobce                      PHILIPS, Eindhoven, Netherlands

Rok                             1940-41

Zapojení, rozsahy       sedmiobvodový 6+2 elektronkový superhet pro AM rozsahy DV (708-2000m), SV (165-585m), KV1 (46-160m) a KV2 (13,6-46m), mimoto 5 krátkovlnných pásem tzv. "lupou" (BANDSPREAD): 13m, 16m, 20m, 25m a 30m. MF=452 kHz

Osazení                      EF8 - ECH3 - EF9 - EAB1 - EF6 - EL6 - EM4 - AZ4

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-125-145-200-220-245 V. Typ "X" lze použít také pro stejnosměrné napájení (110-245V=) s adapterem 7882C

Reproduktor               dva kruhové dynamické s permanentními magnety, Ø 200 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná, povrchová úprava lak, stolní provedení, zadní stěna z peroforované překližky

Rozměry (švh)           645 x 490 x 315 mm

Zdroj údajů                E. Erb: 990X* - 990X** - 990X***  

Poslední obrázky v galerii: detaily sestavy motorového ladění, detaily propojení tlačítek předvolby stanic na kontakty motorového ladění, schéma zapojení.

Popis přístroje              V nálezovém stavu v roce 1975 skříň velmi zachovalá, drobné oděrky v laku, brokát původní, mírně znečištěný, vnitřek rovněž původní, kompletní,vše bez koroze. Přijímač nehrál, vyžadovalo to výměnu odporů v anodovém napájení. Oprava provedena v roce 1977. Tlačítkové ovládání, mechaniku ladicích převodů a motorického ladění bylo nutno vyčistit a naolejovat. Přijímač byl ze sbírky vyřazen v srpnu 2005.

Tlačítková předvolba stanic (pat. Linodyn) ovládá mechanicky nebo motoricky trojnásobný ladicí kondenzátor, který je vsuvný, nikoliv otočný. Ruční ladění se uvede do chodu stiskem tlačítka příslušného vlnového rozsahu a stiskem ladicího knoflíku; ten se odblokuje a jeho otáčením se ladí stanice. Motorické ladění předvolených stanic na rozsahu DV nebo SV se uvede do provozu stiskem příslušného tlačítka s nastavenou předvolbou. Při doběhu mechanismu na předem nastavenou mechanickou západku s rozpojovacím kontaktem se motor zastaví. Nastavení předvolby stanice se provádí manipulací s ladicím mechanismem pomocí speciálního knoflíku se šroubovacím zakončením, který se zasouvá do servisního otvoru v dolní přední části skříně. Otvor je zakryt krytkou se širokým zářezem v hlavě umožňujícím uvolění krytky i s použitím mince. Na fotce průčelí přijímače hledejte krytku servisního otvoru mírně vpravo nad pravým dolním knofíkem. Při nastavení předvolby nejprve stlačíme tlačítko, kterým pak stanici chceme motoricky volit. Poté manuálně naladíme tuto stanici zmíněným "šroubovacím" knoflíkem a zmáčknutím knoflíku pro manuální ladění polohu stanice zaaretujeme. Přijímač umožňuje předvolbu dvou stanic na rozsahu DV a tří stanic na rozsahu SV. Zmíněný speciální knoflík se šroubovacím zakončením byl součástí vybavení přijímače a najdete ho na fotkách č. 3 a 5 přijímače zezadu; knoflík je vpravo nahoře, zasunutý dříkem do vnitřního úchytu uvnitř skříně.

Prostřednictvím vibračního měniče typu 7882C, který se dodatečně montoval dovnitř přijímače, bylo možné připojovat přijímač i na stejnosměrnou síť. K přepojení na stejnosměrnou síť bylo třeba také otočit bakelitovou bezpečnostní nástrčku s osmi kontakty na zadní stěně tak, aby byl odpojen síťový transformátor. Bezpečnostní síťová nástrčka je vidět na zadní stěně na obr. 5, vnitřní konektor s 8 kontakty na obr. 3.

Na typovém štítku vzadu na šasi je vyraženo typové číslo 990A a vedle štítku je razítkem vyzačeno označení 990X. Pravděpodobně došlo během výroby ke změně v provedení síťového přípojného konektoru z jednoduchého se dvěma kolíky na osmikolíkový kvůli zmíněné možnosti používání síťového adapteru pro stejnosměrné sítě. Podle dostupných informací se tento luxusní přijímač vyráběl v Holandsku v sezóně 1940-41 a ve Švýcarské filiálce Philips v sezóně 1940-42.