Philips BX 135U-70

Technický list

Model                         BX 135U-70

Výrobce                      PHILIPS, Eindhoven, Netherland

Rok                             1953-54

Zapojení, rozsahy      šestiiokruhový 4+1 elektronkový superhet pro AM rozsah SV (185-570 m); MF=452 kHz.

Osazení                       UCH41, UF41, UBC41, UL41, UY41

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrnmá síť, napětí (pouze!) 220V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, Ø 120 mm (typ 9742X, Z = 5 Ohmů)

Skříň, materiál            bakelitová nelakovaná, tmavý odstín, stolní provedení, průčelí bílý bakelit

Rozměry (švh)           260 x 170 x 135 mm

Zdroj údajů                 Servisní sešit technické služby Philips-Radio, schéma zapojení a popis jsou v galerii

Stav přístroje              Nálezový stav vzhledem ke stáří velmi dobrý, žádná koroze, elektronky změřeny (BM215A) s uspokojivým výsledkem. Filtrační elektrolyty v napájecí sekci v dobrém stavu, tj. kapacita i formování bez problémů.  Kvůli nepřípustnému svodu byly vyměněny vazební kondenzátory C16 (2k7) a C17 (10k). Případný zvětšující se svod C16 by mohl nepříznivě ovlivňovat činnost NF triody elektronky UBC 41, neboť její mřížkové předpětí vzniká průtokem mřížkového proudu g1 odporem R7 (4M7). Do sbírky zařazen jako plně funkční, v roce 2010.

Poznámka: odvozené varianty ve shodné skříni označené jako BX 135U - 72 - 73 - 82 a 83 mají pouze rozsah KV (16-62,5m) a jsou určeny pro střídavé nebo stejnosměrné síťové napětí 220V.