Philips BX 360A

Technický list

Model                         BX 360A

Výrobce                      PHILIPS, Eindhoven, Netherland

Rok                             1946-47

Zapojení, rozsahy      sedmiokruhový 3+1 elektronkový superhet pro AM rozsah SV (171-565 m); MF=128 kHz.

Osazení                       ECH4, ECH4, EBL1, AZ1

Napájení                     střídavá  síť, napětí 127 a 220V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, Ø 200 mm, Z = 5 Ohmů.

Skříň, materiál            stolní provedení, dominantní průčelí jako plochá deska krytá brokátem

Rozměry (švh)           480 x 390 x 180 mm

Zdroj údajů                 Servisní sešit technické služby Philips-Radio, schéma zapojení a popis jsou v galerii

Stav přístroje              Brokát průčelní desky nepoškozený, jen mírně zašlý, stav vnitřku odpovídal stáří, celkem zachovalý. Přijímač nehrál. Byla provedena výměna EBL1 a AZ1, filtračních elektrolytů napájecí části a většiny svitkových kondenzátorů. Brokát průčelní desky byl ošetřen pěnovým čističem, politura dřevěných lišt oživena slabým nánosem řidšího šelaku. Mj. byl obnoven lak plechového rámečku stupnice. Po opravě a sladění jen "na ucho" výborná citlivost i s poměrně krátkou anténou v suterénní dílně. Stav po renovaci je na obr. 1 až 3. Jednotlivá stadia renovace ukazují následující obrázky, na konci galerie je schema a další informace z původní tovární servisní dokumentace. Páčka pod stupnicí je přepínač tónové clony.

Přijímač je příkladem avantgardního designu z období doznívajícího funkcionalizmu ("plankradio"). Do sbírky zařazen jako plně funkční, umístěn ve sdruženém depozitu v lednu 2009.