503BV "OMIKRON"

Technický list

Model                         503BV „OMIKRON“

Výrobce                      TESLA Brno, n. p.

Rok                             1949-52

Zapojení, rozsahy       3elektronkový šestiobvodový superhet pro rozsah SV, MF=468 kHz

Osazení                       ECH21, ECH21, EBL21

Napájení                      z akumulátorové baterie 6V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, kruhový, Ø 160 mm

Skříň, materiál            z ocelového plechu, povrchová úprava čeřínkový lak, zpravidla v odstínu khaki

Rozměry (švh)            230 x 200 x 180 mm

Zdroj údajů                  Kottek, ČS rozhlasové a TV přijímače 1a 2, str. 267. Kompletní tovární  servisní návod k přijímači je zde: Omikron                        

Stav přístroje              kompletní, původní lak v odstínu khaki poškozený otěry a škrábanci, přijímač byl uváděn do provozu s použitím přívodu žhavení 6,3V a anodového napětí 160V ze stejnosměrného rozvodu Tesla. Bylo nutné vyměnit většinu svitkových kondenzátorů. Výkon odpovídá konstrukci, velmi citlivý. Nyní je ve stavu po uvedení do provozu, zatím nebyl zkoušen s vibračním měničem v odnímatelném zdroji. Fotografie jsou z průběhu oživování. Na obr. 1 až 5 je hotový sestavený přijímač včetně dílu pro vibrační měnič, na obr. 6 je vibrační měnič Tesla VIM 6-12V. Na obr. č. 7 a 8 je původní stav přijímače před opravou, pohled na součástky "pod šasi", na obr. č. 9 je šasi ze strany elektronek. Na obr. č. 10 je velmi dobře vidět stísněný prostor za ladicím duálem. Další fotka je detail z demontáže filtračního svitku C8 z obvodu AVC.

Přidáno 9. ledna 2016: Většina svitkových konenzátorů byla vyměněna, přesněji nejprve všechny ty, ke kterým je ve stísněném prostoru šasi jakžtakž dobrý přístup. Po asi 90 minutách zkušebního provozu, kdy přjímač fungoval bez jakékoliv nerovnoměrnosti, jsem se nechal zlákat předpokladem, že je hotovo a že nastala chvíle, kdy se má vstrčit zpátky do skříňky.

Tady se  jeví vhodné upozornit na jeden montáží detail - nosníky obou osvětlovacích žárovek jsou sestaveny tak, že bez další event. mechanické úpravy posunutím objímkového závitu směrem dozadu se do skříňky nevejdou žárovky s podlouhlou baňkou. Po zacvaknutí nosníku do dna skříňky narazí dlouhá žárovka do přední části skříňky a rozbije se. Žárovky s baňkou tvaru "kulička" se vejdou bez poškození. Aspoň u tohoto Omikronu to tak je.

Při oživování a zkušebním provozu byl přijímač napájen ze stejnosměrného rozvodu Tesla BM208 a sice žhavení z výstupu 6,3V a anodové napětí 160V z regulovatelného stejnosměrného výstupu. Vestavěný přijímač jsem připojil tak, jako dříve při zkouškách - a ono nic!!! NF část krásně vrčela, tady vada není... Tak, jdeme měřit. Za R24 jsem naměřil místo korektních 145V jen mizerných 19V. No, někdy se to stává, že načaté svitky nemají rády, když se přijímač kolemdokola zapíná a vypíná, v tomto případě zaprotestoval C33 (20k) svodem . Na obr. 7 a 8 je stav součástek pod šasi ještě před výměnou svitků. Kondenzátor C33 je schován pod chumlem drátařity přibližně uprostřed obrázku. Potom ještě zlobil C17 (M1), to je ten hnědý "macek" u dna šasi za dvěma stíněnými kablíky. Pak už - zdálo se - nic nebránilo aby to hrálo, jenže nehrálo. No, zkrátím to, i když v ten páteční předpůlnoční čas jsem byl blízko kapitulace. Znovu a zas ten stísněný přístup ke kontaktům první ECH21, viz obr. 10. Jediné co zbývalo a do čeho se mi nechtělo, bylo vymontovat ladicí duál, popotáhnout ho i s oběma stíněnými kablíky na stůl a podívat se co je za ním. To se nejdřív musí odmotnovat bubínek ladicího převodu a přitom nerozmotat lankování ukazatele. Situace po demontáži bubínku je na obr.12. Popotáhnutím za kablíky vyšel najevo pěkný průšvih: přívod ke statoru C3 ladicího duálu měl studeňák. Na dalších fotkách je již ladicí duál venku a kablík od C3 připájen.

Přijímač jsem pak zase zapnul a provedl potřebná měření v oblasti, kam kvůli zavazejícímu ladicímu duálu byl ztížený přístup. Na g1 triody oscilátoru bylo velice nízké záporné předpětí, i když vezmeme v úvahu, že napájecí napětí pro anody je "jen" 160V. A když se na statoru C4 objevilo kladné napětí +28V, byl viník odhalen: svod C16 (500 pF). Na obr. 7 není tento asfalťák vůbec vidět, je dobře schován za ladicím duálem. Po jeho výměně bylo vše v pořádku, mřížkové předpětí na g1 oscilátoru se upravilo na cca -4,9 až -5,1V.

Při zpětné montáži ladicího duálu bylo mojí největší obavou aby se mi nerozsypal lankový převod na ukazatel. Šrouby pro montáž duálu jsou vespod a volný bubínek převodu bylo nutné kvůli převracení šasi uchytit lepicí páskou. Montáž šasi do skříńky jsem už měl "nacvičenou" a přijímač se rozehrál na první zapnutí. Závěrečné fáze montáže a provozní zkoušky jsou na obrázcích 17 a dále.

Plechová skříňka má původní čeřínkový lak, ten jsem zachoval, ačkoliv je značně poškozený. Zatím se mi nepovedlo obstarat plnohodnotnou náhradu původního laku, na dotaz u výrobce COLORLAK a.s. (Staré Město) se již nevyrábí. Zachování původního, byť poškozeného laku, považuji za dokumentačně významnější, než nové lakování nějakou "modernou". Zbývá již jen vyzkoušet provoz přijímače z akumulátoru 6V.