ARVIN 440T

Technický list

Model                         ARVIN 440T

Výrobce                      Arvin, Noblitt-Sparks Industries, USA

Rok                             1950

Zapojení, rozsahy       3+1 elektronkový čtyřobvodový (!) superhet pro rozsah SV, MF=455 kHz

Osazení                      12SA7GT/G-12SQ7GT/G-50L6GT/G-357GT/G

Napájení                     střídavá síť, napětí 105-125 V, napětí se nepřepíná

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, Ø 100 mm

Skříň, materiál            výlisek z ocelového plechu, povrchová úprava lakováním v pastelových odstínech

Rozměry (švh)            208 x 132 x 102 mm

Zdroj údajů                 Schema zapojení a další údaje z tovární servisní příručky jsou v galerii, také E. Erb: Arvin 440T

Na odkazu je schéma a fotky odlišných verzí provedení skříňky a odstínů lakování přijímače

Stav přístroje  Po renovaci skříně a výměně filtračních elektrolytů velmi dobře hraje. Obrázky v galerii dokumentují původní stav, tj. omšelý lak a korozi skříňky i korozi na šasi. Skříňku jsem nechal otryskat a poté galvanicky pozinkovat, viz další fotky v galerii. Renovace skříňky by nebyla úplná bez výměny textilie za čelními mřížkami skříňky. Elektrická konstrukce tohoto superhetu kvůli své jednoduchostí patří k těm, o nichž se s nadzázkou říká, že kdyby se vyndala jedna jediná součástka, rádio by přestalo fungovat. Při své jednoduchosti má přijímač docela účinný obvod AVC, kerý řídí signálovou mřížku pentagridu 12SA7. Pozornějším pohledem do schématu zjistíme, že 12SA7 je zakreslena pouze se čtyřmi mřížkami, to je pro jednoduchost výkresu. Ještě se patří připomenout, že přívlastky "GT/G" u označení elektronek vyjadřují provedení baňky elektronek. GT znamená "glas tubular" (jinak také "Bantam") a G jen "glas", tj. celoskleněná baňka. Konstrukce GT a G se vzájemně liší provedením lisované skleněné "nohy" uvnitř oktalové patice, jiné provedení elektricky shodného typu je verze s celokovovou baňkou, tam přípona "GT/G" odpadá. Detaily nejen o těchto typech ale vůbec o historii celokovových elektronek v Evropě a v USA najde zájemce zde: http://www.radiojournal.cz/fpeelky/fpeelky1.htm  1. část  Obrázky pentagridů v provedení GT a G jsou zde:   12SA7G ; 12SA7GT

Historie radiovýrobce tohoto přijímače je docela zajímavá, r. 1919 založit tuto firmu v Indianopolis pan Q.D. Noblitt a vyráběl kompresory. Firma nesla název. "Indianapolis Pump and Tube Company". V roce 1923 zavedli jako úspěšnou novinku výrobu topení do aut pod patentovanou značkou "Arvin Heaters"; v názvu výrobku je příjmení jejich konstruktéra Richarda "Hooda" Arvina. V roce 1927 se přejmenovali na "Noblitt-Sparks Industries Incorporated" a rozšířili výrobu o součástky pro automobily. Kolem roku 1930 se začaly objevovat první přijímače do automobilů. Na to zareagovala firma v roce 1933  zahájením výroby autorádií - a za rok nato již vyráběli také rádia pro domácnost. Od r. 1950 přijali firemní název "Arvin Industries, Inc.", na památku muže, který před lety přinesl firmě první velký obchodní úspěch. Výrobů rádií ukončila firma kolem r. 1960, ale v oboru automobilových součástek působí v mezinárodním měřítku dodnes.