Emerson 652

Technický list

Model                         652

Výrobce                      Emerson Radio & Phonograph Corp.; New York (NY)

Rok                             1950

Zapojení, rozsahy       4+1 elektronkový šestiokruhový superhet pro AM rozsah SV, MF=455 kHz

Osazení                       12BE6, 12BA6, 12AT6, 50B5, 35W4

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť, napětí 117 V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem, Ø 100 mm

Skříň, materiál            černý bakelit, v průčelí před reproduktorem kruhová mřížka, zadní stěna je sololitová deska s navinutou rámovou anténou

Rozměry (švh)           ...

Zdroj údajů                 schéma je v galerii jako poslední obrázek, přijímač se dodával také ve skříňce s odstínem "slonovina", viz odkaz na web E. Erba

Stav přístroje              První 4 obrázky ukazují stav po renovaci, dále je nálezový stav a momentky z postupu renovace. Skříňka byla vyčištěna v saponátové lázni. Kromě vyčištění bylo nutné vyměnit filtrační elektrolyty 2x 50M a tři svitkové kondenzátory. Po renovaci se přijímač jeví jako citlivý i pouze na vnitřní indukční anténu. Stupnice je cejchována v kHz x 10.

Poznámka k zapojení Dioda D1 elektronky 12AT6 (kontakt 5) provádí demodulaci signálu a vytvořená záporná stejnosměrná složka současně slouží jako nezpožděné AVC pro řízení vstupního/oscilačního pentagridu 12BE6. Odpor 3M3 (ve schématu značen "3.3 MEG") a kondenzátor 50k (značen .05) tvoří filtrační člen obvodu AVC. Dioda D2 (kontakt 6) limituje, aby se v obvodu AVC neobjevilo kladné napětí, které by mohlo vzniknout mřížkovou emisí, např. v důsledku přežhavení elektronek.

Funkce tříbodového oscilátoru: V tomto zapojení kmitá oscilátor mezi g1 a katodou pentagridu 12BE6. První mřížka pentagridu je připojena na vinutí s "volným koncem", které je navinuto současně s vinutím ladicím a tvoří kapacitní vazbu na ladicí cívku. V tomto případě odpadá běžný vazební kondenzátor na g1. Cívka může být navinuta z odporového drátu a tím současně zastává funkci tlumicího odporu. Ve velkosériové výrobě jde o úsporu dvou součástek.

Odporová dráha potenciometru hlasitosti o hodnotě M5 funguje jako zatěžovací odpor obvodu nezpožděného AVC. Pozor, ve schématu je sice značeno "5 MEG.", ale hodnota 5M by byla příliš velká! Buď jde o chybu při kreslení nebo se tečka indexu nezkopírovala! Vazební kondenzátor z běžce potenciometru na g1 triody 12AT6 musí být bezpodmínečně bez svodu, jinak by bylo ovlivňováno záporné mřížkové předpětí, které vzniká průtokem mřížkového proudu na odporu 15M (značeno 15 MEG.).

Přijímač byl zařazen do sdruženého depozitu v roce 2011.