Philco P 884

Technický list

Model                         P 884

Výrobce                      PHILCO, Philadelphia Stg. Batt. Co, USA

Rok                             1966

Zapojení, rozsahy       stolní 4+1 elektronkový šestiiobvodový superhet  s 1 rozsahem na AM pásmech: SV.

Osazení                      12BE6 – 12BA6 – 12AV6 - 50C5 – 35W4

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť o napětích 110 – 120V

Reproduktor              kruhový dynamický s permanentním magnetem, Ø 100 mm

Skříň, materiál            dřevěná z masivu, světle lakovaná, zadní stěna světlý perforovaný sololit

Rozměry (švh)           240 x 158 x 106 mm

Zdroj údajů                  Schéma přijímače je zde v galerii, také E. Erb: Philco P88

Stav přístroje              skříň a vše uvnitř původní a kompletní – nálezový stav, vyčištěno, oprava výměnou filtračního ellytu, provedeno v srpnu 2012, hraje. Nákup na aukci HRČS v Jemčině v červnu 2012. Vyrobeno technologií plošných spojů. Ferritová anténa.