Philco TRANSITONE 51-532

Technický list

Model                         TRANSITONE 51 - 532

Výrobce                      PHILCO, Philadelphia Stg. Batt. Co, USA

Rok                             1951

Zapojení, rozsahy       4+1elektronkový šestiokruhový superhet pro AM rozsah SV, MF=455 kHz

Osazení                       7A8, 12BA6, 14B6, 50L6GT, 35Z5GT.

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť, napětí 117 V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem, Ø 102 mm

Skříň, materiál            bakelitová, na šířku, v popředí výrazná maska ze světlých plastů

Rozměry (švh)            300 x 186 x 183 mm

Zdroj údajů                  E. Erb: TRANSITONE 51-532;  schéma od J. Placka vloženo uvnitř skříňky

Stav přístroje              vyčištěno, kompletní, NEHRAJE – jen šumí, pravděpodobně nefunguje oscilátor. Na magnetu reproduktoru stopy koroze!!! Přijímač byl zařazen do sbírky v roce 2004.

Poznámka k osazení elektronkami: Sestavu lze charakterizovat úslovím "každý pes jiná ves". Zatímco oktoda 7A8 a duodioda-trioda 14B6 mají patice typu "loktal", tj. shodné jako ECH21 nebo EF22, koncová pentoda 50L6GT a usměrňovačka 35Z5GT mají ,patice typu oktal, jako např. UY1N. A do této různorodé sestavy patří ještě heptalová MF pentoda 12BA6.

Koncovka a usměrňovačka jsou v provedení "GT" tj. "glas-tubular", jiné označení také "bantam". Od klasického dómového provedení "G" (glas) je na první pohled rozeznáme: skleněná "GT" baňka má válcový tvar a její průměr nepřesahuje průměr oktalové patice elektronky. Starší dómové klasické tvary baňky "G" ve svém nejširším průměru přesahují průměr tělesa patice.