Philco TRANSITONE 52-542

Technický list

Model                         TRANSITONE 52 - 542

Výrobce                      PHILCO, Philadelphia Stg. Batt. Co, USA

Rok                             1951-52

Zapojení, rozsahy       4+1elektronkový šestiokruhový superhet pro AM rozsah SV, MF=455 kHz

Osazení                        7A8, 12BA6, 14B6, 50L6, 35Z5.

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť, napětí 120 V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem, Ø 102 mm

Skříň, materiál            bakelitová na šířku, na černě tónovaném bakelitu nástřik lakem v odstínu "slonová kost", v popředí výrazná maska připomínající chladič automobilu s reflektory

Rozměry (švh)           300 x 180 x 200 mm

Zdroj údajů                 E. Erb: TRANSITONE 52-542 Servisní dokumentace k příijímači je zde v galerii.

Stav přístroje             Nálezový stav lze charakterizovat úslovím, které jsem zde již jednou použil pro nálezový stav přijímače Sentinel 338-W: "otřískaný chudinka". Lak je poškrábaný a místy znečištěný. Bakelit bez poškození. Skříňka bude opatřena novým lakem v původním odstínu s použitím technologie rovněž zde již popsané. Přijímač nebyl elektricky renovován, tzn., předpokládál jsem, že projde důkladnou opravou. Architektura bakelitové skříňky nezapře dobu, kdy byly v módě automobilní designové prvky, průčelí připomíná chladič auta s reflektory.

Poznámka k osazení elektronkami: Stejně jako u přijímače "TRANSITONE 51-532" lze osazení charakterizovat úslovím "každý pes jiná ves". Zatímco oktoda 7A8 mají patici typu "loktal", tj. shodnou jako ECH21 nebo EF22, koncová pentoda 50L6 a usměrňovačka 35Z5 mají patice typu oktal, jako např. UY1N. A do této různorodé sestavy patří ještě heptalová MF pentoda 12BA6 a duodioda-trioda 12AV6. U obou přijímačů Philco TRANSITONE je zajímavé použití oktody 7A8, kterou od roku 1939 vyráběla pro Philco firma Sylvania. Údajně je to jediná oktoda vyráběná v USA a byla používána pouze firmou Philco.

Popis renovace s fotkami doplním po dokončení prací, zatím jsou v galerii jen fotky nálezového stavu.

Pokračování... Po vystěhování šasi ze skříňky přišlo velice nepříjemné překvapení. Membrána reproduktoru byla zdevastovaná tak, že cívka kmitačky byla surovým zásahem doslova vyrvána z magnetické mezery, stav ukazují obrázky č. 6 až 10. Prodejce ovšem prokázal fotogragfií přijímače před odesláním z USA, že membrána byla v pořádku. Jako velmi pravděpodobné vysvětlení se nabízí, že nějaký horlivý celník asi zkoušel tímto způsobem, jestli uvnitř reproduktoru nejsou pašovány drogy. Roztrhanou membránu i kmitačku se naštěstí podařilo vátit zpátky do polohy aspoň trochu připomínající původní stav. Bohužel při deformaci membrány došlo k roztržení tenkého drátku těsně před okrajem kmitačky, za opravu této lapálie vděčím kolegovi B. s lepším zrakem...

Obrázky za sérií s roztrhaným reproduktorem dokumentují demontáž sestavy prvků bakelitové skříňky a stav součástek pod šasi. Červený váleček pod šasi je trojnásobný filtrační elektrolyt, všechny tři kapacity musely být nahrazeny. Mimoto byly nahrazeny svitkové kondenzátory C3, C6 a C7. Po zapnutí se rádio zmohlo jen na syčení a chrapot, což byl projev závady, kterou jsme našli u jiného přijímače opravovaného souběžně (General Electric 446 "Musaphonic"), a sice svod paralelních kondenzátorů v MF propustech. Tak jako u Musaphonicu to i zde byly slídové destičky v dolní části tělesa MF propusti, které jevily zřetelné známky svodu - viz obrázek 25, kde jsou zřetelně vidět černé cestičky svodu mezi jednotlivými slídovými plátky. Paralelní kondenzátory v MF propustech zde nejsou nijak chráněny proti průniku vzdušné vlhkosti, stačí aby přijímač byl uskladněn v prostředí s prudším střídáním chladu a tepla, kdy na slídových destičkách může dojít ke vzniku kondenzátu z okolní vlhkosti.

Kapacity v MF propusti byly spojeny s vývody na spodku tělesa, po demontáži MF propusti a vytažení sestavy z krytu musel být spojovací nýt odvrtán, viz obrázky 20 a další. V tomto přijímači jsme zjistili svody jen ve II. MF propusti, kde se na demodulační diodě i na obvodu AVC objevovala nežádoucí kladná napětí průnikem z primáru. V krytu II. MFT se nacházejí 4 kondenzátory, viz schéma. Oba paralelní kondenzátory (řada WK) byly vloženy dovnitř krytu, zbývající dva v obvodu detekce bylo nezbytné kvůli nedostatku místa připojit na vnější vývody MFT.

Pozor - ve schématu je uvedena jako koncová elektronka pentoda 50L6, ale v TOMTO přijímači byla osazena 35L6. Samozřejmě, že jsem se strachoval zapnoput přijímač kvůli možnosti přepálení vlákna některé elektronky, ale nakonec se objevilo, že v obvodu žhavení je vřazen termistor, který ve schématu není zakreslen. Je to ten šedý váleček na obrázcích 18 a 19 úplně vpravo; na obr. 19 je vidět i poznámka červeným fixem o jeho hodnotě za studena: 1k6.

Záhy doplním fotky opraveného reproduktoru a pak také fotky z průběhu renovace nástřiku bakelitové skříňky. Zvolím osvědčený postup: vybroušení povrchu laku brusným papírem zrnitosti 400 a více pod vodou, nástřil základovým "plničem" a pak lakem v původním odstínu. Tzn. "pokračování příště"...

Fotografie opraveného reproduktoru byly doplněny - 2 fotky za schématy.

Další pokračování a závěr: Konečně se dostavilo počasí, jehož teploty dovolují venkovní práci při broušení starého laku a nástřik laku nového. Přidávám závěrečnou sadu fotek, zobrazujících stav po nástřiku nového laku. Potěšující okolnost byla, že středy knoflíků jsou opravdu z mědi, žádná plastová bižuterie, takže se je podařilo poměrně dobře vyleštit. Jako většina těchto malých stolních přijímačů z USA má i tento rámovou anténu tvořenou potřebným počtem závitů, v tomto případě nikoliv na zadní stěně ale na vnitřním obvodu skříňky. Anténa má samozřejmě směrové účinky, jenže v suterénní dílně se to nějak výrazněji neprojevovalo. Příjem se výrazně zlepšil, když se na stole octnul náhodou drát s banánkem - přívod vnější antény. Stačila vzdálenost cca 10 cm a AVC málem nestačilo zpracovat náhlé zesílení signálu. Úplně na závěr kapitolky o tomto americkém Philco žabákovi nabízím snad docela povedenou fotku šasi s rozžhavenými lampičkami - tehdy se knoflíky ještě neleskly.