Stewart-Warner 13-6P3

Technický list

Model                         13-6P3

Výrobce                      Stewart Warner Corp.; Chicago (Illinois), (USA)

Rok                             1939

Zapojení, rozsahy       šestiobvodový 5+1 elektronkový superhet pro příjem AM signálů v rozsazích SV a KV, MF=455 kHz

Osazení                       12SA7, 12J5GT, 12SK7, 12SQ7, 35L6GT, 35Z5GT

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť, napětí 117V

Reproduktor               dynamický kruhový s buzeným magnetem, Ø 130 mm

Skříň, materiál            dřevěná skříňka na šířku, v průčelí ozdobná mřížka

Rozměry (švh)           neuvedeno

Zdroj údajů                Kopie servisního návodu výrobce je na posledních obrázcích v galerii, dále E. Erb: 13-6P3

Nálezový stav přístroje a renovace   Skříň značně omšelá, v laku drobné oděrky nebo otluky dřevěné hmoty, šasi místy mírně zkorodované. Prvních 7 obrázků ukazuje stav přijímače po ukončení renovace, dále pokračuje fotodokumentace nálezového stavu a průběhu renovace. Budicí cívka reproduktoru byla v pořádku, výsledky měření elektronek na BM215A byly velmi dobré. Na vnitřní straně zadní stěny je navinuta indukční anténa a je zapojena jako vstupní indukčnost (ve schématu č. 44) pro oba rozsahy. Pro příjem KV je nezbytné připojit vnější anténu, která je prostřednictvím kondenzátoru č. 3 (110 pF) připojena na odbočku indukční antény. Vstupní citlivost pro oba rozsahy se dostavuje pomocí kapacitních trimrů 43A a 43B umístěnými na zadní stěně u KV anténního vstupu (poslední foto před schématy).

Oprava velkých ploch skříňky vyžadovala přebroušení původní politury jemným brusným papírem a nanesení vrstvy zředěné šelakové politury kvůli oživení kresby dřeva. Politura na příčkách ozdobné mřížky byla nanášena štětečkem. Původní brokát byl vyprán odděleně od prešpánové podložky ve vlažné vodě s pracím práškem pro jemné tkaniny; po usušení je skoro jako nový - viz detail. Na obr. č. 7 jsou vlevo konektory pro připojení k cívce indukční antény a anténního vstupu rozsahu KV. Obr. 8 a následující jsou momentky z průběhu demontáže a renovace. Provedení indukční antény navinuté na zkřížených dřevěných lištách je dobře vidět na obr. 12 a 13. Předposlední obrázek je kopie jedné stránky z opravářské příručky se seznamem součástek, další obrázek je zvětšené schema.

Poznámka k zapojení Dioda D1 elektronky 12SQ7 provádí demodulaci signálu a vytvořená záporná stejnosměrná složka současně slouží jako nezpožděné AVC pro řízení vstupního/oscilačního pentagridu 12SA7 a MF zesilovače 12SK7. Odpor č. 12 (2M2) a kondenzátor č. 25 (50k) tvoří filtrační člen obvodu AVC. Dioda D2 limituje, aby se v obvodu AVC neobjevilo kladné napětí, které by popř. mohlo vzniknout mřížkovou emisí, např. v důsledku přežhavení elektronek  12SA7 nebo 12SK7. Odporová dráha potenciometru hlasitosti (č. 37A - 1M) je současně zatěžovacím odporem detekce; z jeho běžce se odebírá NF signál pro g1 triody 12SQ7, ten je přiveden přes kondenzátor č. 35 (40k) na g1, takže řídicí mřížka má poměrně stálé předpětí které vzniká na odporu č. 17 (10M) průtokem mřížkového proudu. Vazební kondenzátor č. 35 (40k) musí být absolutně bez svodu, aby nebylo ovlivňováno mřížkové předpětí g1 triody. Odporová vazba na koncovou 35L6GT sestává z kondenzátoru č. 33 (M1) a mřížkového svodu 330k (č. 14). Kvůli nepřípustnému svodu byly vyměněny oba vazební kondenzátory v NF části (č. 35 a 33), a v napájecí sekci oba filtrační elektrolyty č. 16+ a 19 (16M a 40M).

Renovovaný přijímač hraje na obou rozsazích velmi dobře, příjem SV vysílače Dobrochov (954 kHz/200 kW) na vnitřní indukční anténu je uspokojivý i v suterénní místnosti. Přijímač byl po renovaci zařazen do sdruženého sbírkového depozitu.