MK 210 funkční replika

Technický list

Model                         MK 210 Funkční replika

Výrobce                      Amatéský výrobek podle schématu MK 210

Rok                              sestaveno 2010

Zapojení, rozsahy      2+1 elektronkový dvouobvodový reflexní přímozesilující přijímač se zpětnou vazbou pro AM rozsah SV, replika určená k demonstraci funkcí zpětné vazby

Osazení                      EBF80 – EBL21 - 6C5S (rus.)

Napájení                     střídavá síť, napětí 110 nebo 220 V

Reproduktor              nemá vestavěný reproduktor

Skříň, materiál           sestaveno na šasi z vyřazeného superhetu pro TVP Tesla 4002

Rozměry (švh)           ... mm

Zdroj údajů                  Schéma MK 210 z Baudyše je přiloženo do galerie, Servisní návod je v Radiojournalu č. 68/2009.

Popis  a funkce přístroje      Jedná se o funkční repliku přijímače Mikrofona MK 210 sestavenou na otevřeném šasi. Účelem repliky je demonstrovat průběh funkcí kladné zpětné vazby v jednotlivých částech VF obvodů při zařazení AM rozsahů DV a SV. Replika je vybavena jen rozsahem SV. Především se nám jednalo o zobrazení polarity VF složky v bodech 15 a 9. Do druhého VF okruhu je přiveden VF signál z anody pentody EBF80 a po průchodu kondenzátorem C14 se jeho polarita změní. V takovém stavu je přiveden jednak na detekční diody EBF80 jednak prostřednictvím proměnných vzduchových kodenzátorů C3 a C5 jako plynule řízená kladná zpětná vazba do prvního VF okruhu, kde ovlivní jednak jeho zesílení, jednak změnou rezonanční křivky jeho selektivitu - vliv signálu zpětné vazby tento první VF obvod odtlumí. Cílem ukázky bylo prokázat změny VF signálu a jeho účinky v rozsahu působení VF zpětné vazby.

Účelem sestavení této repliky bylo předvést popsané funkce aniž bychom museli demontovat šasi přijímače ze skříňky. Všechny kritické body a součástky, kterých se ukázka týká, jsou pohodlně přístupné pozorování a měření. Oba sériové vzduchové proměnné kondenzátory C14 a C5 zde nahrazujeme ploškami kuprextitu mechanicky uspořádanými tak, aby se otáčením šroubu mohla plynule měnit kapacita tědchto kondenzátorů. Původní elektronka EBF2 je v replice nahrazena novalovou EBF80, jejich elektrické vlastnosti jsou shodné, což je pro cíle naší ukázky podstatné. Koncový stupeň je osazen EBL21, která je zapojena pouze jako koncová pentoda bez využití její duodiody. Pro usměrnění anodových napětí je v napájecí sekci použita ruská nepřímožhavená duodioda 6C5S, která byla jednak po ruce a jednak svými rozměry neklade velký nárok na montážní prostor. NF výstup repliky je na miniaturním konektoru Tesla, impedance 5 Ohmů.

Výrobek kolegy J. Hájka je amatérská práce, proto je jeho popis umístěn zde mezi amatérské výrobky.

Legenda k obázkům:

Obr 1 a 2 -  celkový pohled na repliku, obr. 3 a 4 - detaily provedení vazebních proměnných kondenzátorů C5 a C14, obr. 5 a 6 - šasi repliky ze strany spojů a součástek pod šasi a na šasi, obr. 7 - schema přijímače s označením součástek.

Poznámka: pro uvedené zapojení nelze použít novalovou EBF89, která má větší strmost než EBF80, obvod by byl nestabilní.