Super MÍR

Technický list

Model                           Super MÍR

Výrobce                      amatérská stavebnice, díly dodával Pražský obchod potřebami pro domácnost (dříve Elektra), Praha II, Václavské nám. 25

Rok                             Stavebnice se dodávala přibližně od r. 1950 do r. 1965

Zapojení, rozsahy      4+1elektronkový šestiokruhový superhet pro AM rozsahy DV-SV a KV, MF=452 kHz

Osazení                       6H31 - 6F31 - 6BC32 - 6L31 - 6Z31

Napájení                      střídavá síť, napětí 120 nebo 220 V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, kruhový, Ø 130 mm

Skříň, materiál            bakelitová na šířku, stolní provedení, v průčelí dominuje bílá maska s rámečkem pro stupnici

Rozměry (švh)          260 x 164 x 138 mm

Zdroj údajů                schéma v sešitě Stavební návod č. 15, autor O. Luňák

Stav přístroje            Nálezový stav uspokojivý. V přijímači chybí 3 elektronky, t.č. nehraje, v cívkové  soupravě jsou provedeny změny v rozporu s návodem, nutno opravit. Vše zběžně vyčištěno. Je plánována oprava.