Telefunken 250

Technický list

Model                         250

Výrobce                      Telefunken-Radiotechna, Praha-Přelouč

Rok                             1932-33

Zapojení, rozsahy       2+1 elektonkový přílozesilující přijímač s VF zpětnou vazbou řízenou indukčně pro příjem AM signálů v pásmech DV a SV.

Osazení                       RENS1204 - RES164 - RGN354

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-240V

Reproduktory             kruhový vysokoimpedanční elektromagnetický, Ø 240 mm

Skříň, materiál             bakelitová tvaru "kapličky" s horním obloukem tvarovaným půlválcově

Rozměry (švh)           465 x 335 x 155 mm

Zdroj údajů                Servisní návod od M. Berana (i pro typ 270): SN13 Telefunken 250, 270 (RJ9) zde také schéma.

Stav přístroje             přijímač jsem získal v roce 1987 bez elektronek a s úplně zničeným brokátem. Po opravě odporů R10 a R4 v anodové napájecí větvi a výměně filtračních bloků byl přijímač plně provozuschopný. Textilie, která je na přijímači od opravy v roce 1988, sice není podobná původnímu "žinylkovému" brokátu, typickému pro mnohé přijímače Telefunken z té doby, ale zatím nemám v plánu to měnit. Stopy koroze na reproduktoru i na šasi byly již při převzetím přijímače a zdá se, že je koroze stabilizována.

V mnohých sbírkových přijímačích schází tzv. bezpečnostní šroub zadní stěny. Šroub má prodloužený dřík, zasahující až pod šasi k mechanismu síťového spínače. Pokud je zašroubován, jeho prodloužený dřík přitláčí dva bezpečnostní kontakty síťového přívodu směrem dopředu tak aby se dotýkaly protějších kontaktů na konzolce spínače sítě. Povolením šroubu a vyjmutím zadní stěny se správně mají tyto bezpečnostní kontakty rozpojit a přijímač pak nejde zapnout. Pokud je tento šroub ztracen, bývají bezpečnostní kontakty přemostěním  vyřazeny z funkce. Viz galerie u přijímače Koncert Trial.

Při použití antény nejméně 3 m dlouhé a zpětné vazby vykazuje přijímač velmi dobrou citlivost a postačující selektivitu srovnatelnou s výrobky tohoto zapojení.