Telefunken "SONG" 1

Technický list

Model                         SONG (1)

Výrobce                      Telefunken – Radiotechna, spol. s r.o., Praha - Přelouč

Rok                             1937-38

Zapojení, rozsahy       stolní 3+1 elektronkový sedmiobvodový superhet se 3 rozsahy pro AM pásma: KV – SV a DV. MF=484 kHz.

Osazení                      ACH1 – AF3 – ABL1 – AZ1

Napájení                     střídavá síť o napětích 110 – 125 – 150 – 220 - 245 V

Reproduktor              kruhový dynamický s buzeným magnetem, Ø 200 mm

Skříň, materiál            dřevěná světle a tmavě lakovaná, zadní stěna tmavá lepenka, 3barevná stupnice

Rozměry (švh)           575 x 342 x 265 mm

Zdroj údajů                  Baudyš, str. 299 nebo schéma zde v galerii - poslední obrázek, také E. Erb: SONG**

Stav přístroje              skříň původní brokát i lak – nálezový stav, vyčištěno, vnitřek bez koroze. Obnovený nástřik přední mřížky, výměna ellytu, brokát původní, viditelná skvrna. Pod stupnicí je nepůvodní rozptylovací clonka vyrobená z pauzáku. Oprava XI-2011, jako plně funkční vyřazen ze sbírky: prodej r. 2013. Toto je jeden ze dvou přijímačů tohoto typu, co sloužil k vypracování Servisní poznámky otištěné v klubovém časopise Radiojournal č. 78/2013.

Obrázky od č. 5 dokumentují některá stadia práce na Servisní poznámce, pozorným pohledem objevíte i ten druhý Song, který byl využit v rámci sestavování Servisní poznámky - liší se "novým" brokátem. Doporučení: při nastavování šroubovacích jadýrek vstupních cívek netlačit na šroubovák! Jinak se vám může stát to, co dokumentují detaily desky vstupu a vypadlé SV cívky na obrázcích 6 a 7: lepidlo, které má v keramice držet kostřičky dnes už moc nedrží. Cívky se ve směru tlaku šroubováku vysunou a protože mají krátké přívody, utrhnou se.

Detaily třecího převodu hřídelky ladění a cekový pohled na ladicí mechaniku s bowdenem jsou na obr. 8 až 10. Na obr. 11 je původní rozptylovací clonka pod stupnicí. Jeden z obrázků také ukazuje zakrytí skříňky při nástřiku průčelní ozdobné mřížky. Detail textury a odstínu původního brokátu je na předposledním obrázku.

Přijímač byl v srpnu 2006 jako plně funkční umístěn ve sdruženém depozitu.