Tesla 713-II

Technický list

Model                         T 713-II

Výrobce                      TESLA, Bratislava

Rok                             1948-49

Zapojení, rozsahy       2+1 elektronkový jednookruhový přijímač s přímým zesílením a zpětnou vazbou, rozsah SV.

Osazení                      EF22-EBL21-AZ11

Napájení                     střídavá síť, napětí 125-220V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem, Ø 160 mm

Skříň, materiál            průčelí přibližně čtvercové, mírně skloněné, výlisek z černého bakelitu, přijímač nemá stupnici.

Rozměry (švh)           298 x 288 x 175 mm

Zdroj údajů                 Kottek I, popis a schéma na str. 20, kompletní servisní návod zde: T713

Stav přístroje              velmi dobrý nálezový nálezový stav: skříň výborná, původní brokát, vnitřek původní, přijímač byl vyčištěn a uveden do provozu. Přijímač byl zařazen do sbírky v srpnu 1999.