Flos "VÍTĚZ 100"

Technický list

Model                         Vítěz 100

Výrobce                      RADIO-FLOS, Praha II, Jungmanova 19

Rok                             1935

Zapojení, rozsahy       2+1 elektronkový jenoobvodový přijímač se zpětnou vazbou pro AM rozsahy SV a DV

Osazení                        E424, B443, 1801

Napájení                     střídavá síť, napětí 120-150-220-240 V

Reproduktor               kruhový dynamický buzený, Ø 160 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná, politurovaná, hranatá na výšku, ZS mořená překližka s potiskem

Rozměry (švh)           305 x 345 x 200 mm

Zdroj údajů                  Zapojení a konstrukční díly šasi a reproduktoru totožné s typem Mikrofona MK 203. Kopie schématu z Baudyše je v galerii. Servisní návod od M. Berana SN16 Mikrofona MK203 (RJ19) E. Erb, ale zde s chybami: Vítěz 100

Stav přístroje  komplet, hraje, při renovaci byl vyměněn filtrační elektrolyt a na skříňku byla nová politura nanesena metodou stříkání šelaku, provedl S. Konečný 1995, výměna brokátu, nutno vyčistit kontakty přepínače. Šasi i reproduktor jsou shodné s modelem Mikrofona MK 203. skříňka je výroby Radio Flos.

Poznámka: Podle nám dostupných informací je metoda aplikace šelakové politury nástřikem v podmínkách amatérské dílny spíše výjimkou. Byli jsme varováni, že politura bude po nějakém čase praskat a vzhled povrchu utrpí. Po 20 letech od provedení nástřiku šelakové politury můžeme konstatovat, že předpověď devastace politury se nepotvrdila. Nástřik byl proveden na suchý povrch skříńky přebroušený jemným brusným papírem zrnitosti 400 v několika vrstvách, každá následující byla nanesena po zaschnutí předcházející. Práce byla prováděna při teplotách kolem 18°C a mezi jednotlivými nánosy byly prodlevy asi 1 hodina. Celkem byly naneseny 3 vrstvy, skříńka byla přeleštěna až po 24 hodinách od posledního nástřiku. Pro nástřik byla politura zředěna lihem přibližně do konzistence řidšího oleje.