Legie Special

Technický list

Model                          Legie Special

Výrobce                      Radio Havel, Ing. Václav Havel, Praha II, Vodičkova 704 pasáž Lucerna, Praha V, Mikulášská 97

Rok                             cca 1933

Zapojení, rozsahy       2+1 elektronkový přímozesilující přijímač se zpětnou vazbou pro AM rozsahy SV a DV

Osazení:                     E446, E443H, 1805

Napájení                     střídavá síť, napětí 120 a 220 V

Reproduktor               kruhový dynamický s budicí cívkou, Ø 160 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná s povrchovou úpravou šelakem, tvary v kubistickém stylu, kovové leštěné prvky, překližková zadní stěna s větracími otvory

Rozměry (švh)           460 x 275 x 235 mm

Zdroj údajů                  E. Erb  1)*, web Radiomuseum  2)** dále klubový časopis Radiojournal č. 76/2012

Nálezový stav a renovace přijímače: Přijímač byl získán jako nefunkční. Dýhy skříňky bez většího poškození, vyjma otvoru v levé boční stěně pro nějaký dodatečný nepůvodní ovladač. Nepůvodní a nevzhledný "brokát". Na koši reproduktoru (typ "Susaphon") a na stahu výstupního trafa byly stopy koroze, kmitačka drhla v magnetické mezeře. Je pravděpodobné, že přijímač byl delší dobu uložen v prostředí s vyšší vzdušnou vhkostí, to mohlo způsobit deformaci membrány.  Budicí cívka byla v pořádku, z ručně psané poznámky na čele cívky můžeme dovodit, že budicí cívka obsahuje 38000 závitů drátu Cu o průměru 0,09 mm. Lak skříňky byl omšelý a vyžadoval oživení řidší politurou. Reproduktor byl rozebrán "do šroubku", koroze mechanických dílů zredukována a koš, magnetický systém a výstupák dostaly nový lak. Kmitačku se podařilo vystředit a okraje membrány znovu přilepit. Na obrázcích z repasování reproduktoru je vidět řada svorek k fixaci okrajů membrány a při pozorném pohledu pod reproduktor si můžeme všimnout přívodních kablíků. Zvolil jsem netradiční metodu - namísto centrace kmitačky obvyklými ústřižky papíru nebo filmu jsem si do kmitačky přivedl malé napětí se síťovým kmitočtem a jemnou manipulací s okraji membrány vystředil kmitačku, aby nedrhla v mezeře. Jakmile jsem dosáhnul optimální polohy kmitačky, vložil jsem pavoučka, středovým šroubkem upevnil a zalepil. Pak už jen stačilo vpravit do spár pod okraji membrány lepidlo, segment po segmentu, a nechat dílo v klidu zaschnout. Od takto repasovaného reproduktoru nemůžeme čekat ohlušující burácení, ale výstupnímu výkonu Legie popsaná oprava vyhovovala. Do otvoru před reproduktorem byl vložen "nový" brokát. Přijímač měl "klasickou" závadu s vysokým procentem výskytu u našich historických miláčků - závada ve filtraci anodového napájení. Síťový transformátor sice jevil zřetelné stopy po větší námaze, ale po opravě zapojení se nezahříval a na sekundárech byla správná napětí.

Pro optimální fungování potřebuje přijímač dobrou venkovní anténu,  jeho citlivost není kdovíjak ohromující, asi kvůli horší kvalitě cívek. V sezóně své premiéry patřila Legie mezi přijímače s "lidovou" cenou kolem 1000 Kč tehdejší měny.

Přijímač byl v roce 2014 jako plně funkční umístěn ve sdruženém depozitu.