Melezinek "MIGNON"

Technický list

Model                          MIGNON

Výrobce                      Radio Melezinek, Francouzská 8, Praha XII

Rok                             1933

Zapojení, rozsahy       2+1 elektronkový jednookruhový přijímač se zpětnou vazbou pro AM rozsahy SV-DV,

Osazení                       E446, E443H, 506

Napájení                      střídavá síť, napětí 110 nebo 220 V

Reproduktor               kruhový elektromagnetický, výrobce neidentifikován, Ø 200 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná politurovaná, horní část tvarována do válcové plochy, mosazný rámeček stupnice

Rozměry (švh)            ... mm

Zdroj údajů                  Miloš Endler: Identifikační katalog přijímačů, in Radiojournal; Šatava J.: Ještě jednou Melezinek, Radiojournal č. 25/1997

Stav přístroje, postřehy z renovace            Na prvních čtyřech fotkách je stav přijímače po ukončení prací, další ukazují nálezový stav po vybalení ze zásilky a detaily nálezového stavu vnitřku. Kompletní rekonstrukce probíhala v období září až listopad 2010. Nálezový stav: politura skříňky omšelá, spoje místy rozklížené, výrazné amatérské zásahy do zapojení. Co zůstalo z původní (??) konstrukce kromě skříňky a brokátu: šasi s objímkami, cívka, tahový jednopólový vypínač sítě, sí|ťový transformátor. Elektromagnetický reproduktor zcela jistě nebyl původní.

Postup renovace skříňky je zřejmý z fotografií: oprava rozklížených spojů, obnova černého laku ozdobných prvků průčelí, politura. Leštění rámečku stupnice. Elektromagnetický systém reprodkutoru bylo nutné rozebrat, vyčistit a seřídit. Protože dostupná literatura neuvádí o tomto přijímači žádné technické údaje, jako osazení, schéma zapojení atd., a také reklamní letáky jsou na informace skoupé, zvolil jsem při rekonstrukci cestu kompromisu, tj. původní sestavu součástek doplnit novými součástkami tak, aby vznikla jednoduchá fungující dvoulampovka. To znamená jinými slovy, že původní ladicí kondenzátor a původní vzduchová cívka musely zůstat základními kameny renovace, ač vzduchový ladičák a modernější cívky s jádry by "hrály" určitě mnohel lépe. Jelikož osazení přijímací části s triodou ve funkci mřížkového detektoru a s triodou jako koncovou elektronkou nedávalo ani po různých kombinacích dobových elektronek uspokojivé výsledky, zvolil jsem osazení s pentodou E446 na vstupu a E443H jako koncovou pentodou. Porovnáním s přijímači jiných výrobců si lze ověřit, že tyto elektronky již byly dostupné v sezóně výroby dvoulampovky Mignon, tak proč by neměla být osazena Melezinkova MIGNON stejně? Zvláště, když reklama tvrdí, že jde o "dálkovou" dvoulampovku.

Šasi bylo natřeno nevzhledným a každopádně nepůvodním nátěrem, který šlo odstranit po demontáži všech součástek rozpouštěním nitroředidlem. Ale musel jsem postupovat opatrně, aby s černým lakem nešla dolů i původní povrchová úprava ocelového plechu šasi, typická pro toto Melezinkovo období, tj. nástřik nitrolakem imitujícím měděný povrch. Částečně se to snad podařilo. Mimo jiné bylo velice povzbuzující, že se dochoval původní síťový transformátor a že byl kupodivu v pořádku.

Renovovaná dvoulampovka MIGNON hraje s nejjednodušším zapojením, které ještě je schopno fungovat jako jednoobvodový přímozesilující doulampový přijímač pro AM signály. S velkou pravděpodobností není nové zapojení totožné s původním továrním provedením, ale rádijko hraje a má hezky upravenou skříňku. Orthodoxní vyznavači původnosti za každou cenu by popsaný způsob renovace jistě prokleli do pekel horoucích, ale já volím takovou cestu, na jejímž konci je oživené rádio na které je radost pohledět, než aby nám v polici trčela mlčící omšelá, ale do šroubku původní mumie.

Při nákupu byl stav přijímače anoncován jako původní, kromě reproduktoru. S tímto předpokladem jsem renovaci provedl. Jelikož jsem neměl a dosud nemám k dispozici žádné technické podklady o původním zapojení a technickém řešení přijímače, postupoval jsem v dobré vůli tak, jak je popsáno. Ke zmínce o povrchové úpravě šasi přijímače MIGNON lakem imitujícím měděný povrch jsem pro porovnání přidal na konec galerie tři fotky šasi přijímače Melezinek Ultraselektor, jehož lakování je podobné - pro vysvětlení z jakého předpokladu jsem vycházel. Přijímač Ultraselektor byl do r. 2009 v mé sbírce.

V současné době je přijímač umístěn ve sdruženém sbírkovém depozitu.