Sigma REKORD

Technický list

Model                         REKORD

Výrobce                      SIGMA – RADIO, Ing. Béla Szhatmáry, Praha

Rok                             1938 - 1940

Zapojení, rozsahy       2+1elektronkový jednoobvodový přijímač se zpětnou vazbou pro AM rozsahy KV, SV a DV

Osazení                       AF 7, B 443 S, 1801

Napájení                     střídavá síť, napětí 120-135-220-245V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, kruhový tvar Ø 160 mm, provedení Philips

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná, na šířku, zadní stěna mořená překližka

Rozměry (švh)            255 x 200 x 150 mm

Zdroj údajů                 Kopie schématu z Baudyše: Rekord

Stav přístroje              Získán na setkání klubu HRČS v Hůrkách r. 2009. Do r. 2016 byl uložen v depositu bez podrobnější kontroly. Skříňka je bez restaurátorských zásahů, na svůj věk zachovalá, stupnice rovněž, šasi bez koroze na rozdíl od reproduktoru, kde jsou patrny stopy koroze i přes ochrannou košilku. Knoflíky nejsou původní. Síťový transformátor Sigma Rekord je nahrazen trafem značky Orfeus. Síťové transformátory pro Rekord měly vyměřeny zátěž žhavicího vinutí pro usměrňovací duodiodu 1801 (Philips) nebo RGN 504 (Telefunken), jejichž žhavicí proud je 0,5A. Pokud v přijímači byla původní usměrňovačka nahrazena typem RGN 1054 (If=1A) nebo RGN 1064 (If=1,1A), záhy se transformátor kvůli dvojnásobnému přetížení ve žhavicím obvodu spálil. V dobách, kdy tyto přijímače měly svou výhradně užitkovou hodnotu, se trafa nepřevíjela ale vyměnovala. Toho samozřejmě musí dnešní sběratel upřímně litovat, převinutí původního trafa by jistě uvítal, protože obstarat síťové trafo podobných rozměrů a parametrů, natož trafo původní, je obtížné.

S výměnou síťového trafa je spojena úprava zapojení obvodu pro předpětí koncové B 443 S. Katodový odpor a paralelní elektrolyt byly původně zapojeny na střed žhavicího vinutí přijímacích elektronek, což bylo změněno. V přijímači byl také vyměněn původní dvojitý filtrační elektrolyt anodové větve. Přes nepůvodní zásahy je přijímač po menší úpravě odporů filtračního řetězu a výměně nekterých svitků provozuschopný. A to dokonce s původní koncovou B 443S, i když ta vykazuje na BM215A jen asi 30% emisní schopnosti. Poznamenejme, že elektronky B 443 a B 443 S mají odlišné zapojení patice (viz V. Stříž), kdy B 443 má vyvedenu g1 na postranním šroubku 4kolíkové patice a B 443 S má  pětikolíkovou patici s "běžným" zapojením.

Dalším handicapem je nefunkční jednopólový síťový vypínač. Ovládá se páčkou spojenou s vnitřním koncem hřídelky zpětnovazebního kondenzátoru. Vypínač na okamžik sepne  pouze v mezipoloze mezi "vyp" a "zap". Vzhledem k mechanickému provedení bude obtížné obstarat náhradu anebo vypínač rozebrat (!) a opravit.

Podrobnosti jsou na fotkách v galerii. Dodatečné (amatérské) úpravy v zapojení jsem neupravoval, uvádím to proto, že až na ty vyměněné svitky nejsem autorem nepříliš vzhledného hnízda součástek a spojů pod šasi. Ostatně - jsem přesvědčen, že i to je hmotným dokladem úspěšné snahy někdejších kutilů vrátit oněmělému rádiu hlas, život...