Telegrafia BALI 35~

Technický list

Model                         BALI 35 ~

Výrobce                      TELEGRAFIA, akc. spol. Pardubice

Rok                             1934-35

Zapojení, rozsahy       2+1 elektronkový jednookruhový přijímač se zp. vazbou pro rozsahy KV-SV-DV,

Osazení                      RENS1284, RES964, RGN1064. Nyní koncová lampa RES1664d. Vazba na koncový stupeň je LoftinWhite.

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-127-150-220 V

Reproduktor               kruhový dynamický buzený, Ø 200 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná, mírně na šířku (thombstone)

Rozměry (švh)            380 x 370 x 210 mm

Zdroj údajů                  Kopie schématu z Baudyše je v galerii, pozor - zapojení je shodné s typem SUPER BALI~

Stav přístroje              kompletní, hraje, skříň nálezový (dobrý) stav. Před převzetím přijímač opravil předchozí majitel, postup stručně popsal na kartičce uvnitř, stav zkontrolován a vnitřek čištěn v létě 2012. Namísto elektronek uvedených ve schématu (Baudyš) byl přijímač původním majitelem osazen na VF stupni tetrodou E452T (=RENS 1264) namísto pentody E446 (=RENS 1284) a na koncovém stupni byla pentoda RES 1664d namísto RES 964 (=E443H). Na fotkách vnitřku je ještě původní osazení. Kvůli měření provozních hodnot byl v dubnu 2016 osazen přijímač správnými elektronkami s dobrou emisní schopností. Do sbírky zařazen v listopadu 1993.

Poznámka: Dvolampovky fy. Telegrafia Bali35~, Super Bali~, Superial a Compas jsou přesnými kopiemi přijímačů německé firmy Schaub, třeba konkretně typ Compas: http://www.radiomuseum.org/r/schaub_neckar_dw.html
Jde o řadu přijímačů s dobově módním zapojením galvanické NF vazby zvané - jak je uvedeno výše - Loftin White.
Pardubická Telegrafia spolupracovala se Schaubem a hodně jejich přijímačů je od Schauba převzato.
U všech dvoulampovek Schaub nebo Telegrafia s vazbou Loftin-White pracuje koncová lampa (RES964 nebo AL1) tak, že na její g1 přichází plné anodové napětí detekční pentody. Proto musí katoda koncovky být v napěťovém režimu rádia posunuta o cca 100V výš, než je potenciál nuly za R5 (M2). A protože budicí cívka repra je zapojena v záporné větvi a prochází jí především Ia+Ig2 koncovky, je budicí proud závislý na dobré funkci koncovky. Galvanická vazba mezi oběma stupni sice zajišťovala menší NF zkreslení, než při klasickém zapojení odporové, tlumivkové nebo transformátorové vazby, ale celkem vzato, toto zapojení bylo velice závislé na hodnotách použitých elektronek a to byla jeho podstatná nevýhoda.
C7 je blokační kapacita před pracovním odporem R4 detekční elektronky, R7 je tlumicí odpor g1 koncové pentody. C6 je blokační kapacita v obvodu g2 VF pentody, napájené z potenciálu cca 100V "před" budící cívkou reproduktoru.
Pokud je přijímač zapojen podle původního schématu, krátce po zapnutí, kdy se nažhaví obě přímožhavené elektronky, tj. RGN 1064 a RES 964, vyluzuje rádio silný brum - neleknout se! To je dočasný jev který zmizí po nažhavení VF pentody, kdy se provozní hodnoty obvodů ustálí.
Ss odpor budicí cívky reproduktoru má být 6k až 6k4, pokud je budicí cívka přerušená a není možnost ji převinout, může být za cenu ztráty původnosti vyměněn reproduktor za jiný s permanentním magnetem a budicí cívka nahrazena odporem cca 6k/10W, ale filtrace už nebude tak dokonalá.
Samozřejmostí jsou dobré filtrační kapacity C4 a C5. Jsou to svitkové kondenzátory a mohou sice být nahrazeny elektrolyty, ale kapacita elektrolytů by neměla být o moc vyšší.