Telegrafia "TRIUMF 20"

Technický list

Model                         TRIUMF 20

Výrobce                      Telegrafia, akc. spol., Praha-Pardubice

Rok                             1936-37

Zapojení, rozsahy       2+1 elektronkový jednoobvodový přijímač se zpětnou vazbou pro AM rozsahy KV, SV a DV;

Osazení                      AF7 - AL1 - AZ1

Napájení                     střídavá síť, napětí 120-120-150-220-240 V

Reproduktor               kruhový dynamický s permanentním magnetem, Ø 200 mm

Skříň, materiál            dřevěná hranatá na šířku, skleněná tabulová stupnice v bakelitovém rámečku, ozdobné kovové lišty v průčelí, zadní stěna tmavohnědá lepenka s potiskem

Rozměry (švh)           450 x 280 x 240 mm

Zdroj údajů                  Kopie schématu z Baudyše je zde v galerii, také E. Erb: Triumf 20

Historie a stav přístroje             Přijímač byl získán darem koncem 60. let XX. stol. s dedikací "na součástky". Je to jeden z prvních předmětů mé pozdější sbírkové činnosti. Skříňka, stupnice, brokát i šasi v dobrém stavu, vše kompletní, ozdobné lišty před brokátem zašlé, přijímač tenkrát nehrál. Poprvé uveden do provozu v roce 1978. V prosinci 2006 byla skříňka s brokátem znovu vyčištěna, brokát oživen pěnou, ozdobné lišty byly vybrány ze dvou skříněk Triumf, vyleštěny (starý dobrý Sidol) a na skříňce byla oživena původní politura. Na základě těchto prací byla vytvořena servisní poznámka pro klubový časopis Radiojournal č. 70/2010. Bohužel jsem nedopatřením smazal fotografie skříňky Triumfu před renovací, k dispozici jsou pouze fotky z opravy a z průběhu renovace. Nicméně - když se podrobněji podíváme na stav brokátu (obr. 4) po jeho vyčištění pouze pěnou ve spreji, můžeme odhadnout, že před renovací byla skříňka opravdu v dobrém stavu. Momentky z renovace skříňky a ozdobných prvků jsou na obrázcích č. 5 a dále.

Za zmínku stojí konstrukce přepínače vlnových rozsahů. Detaily jsou na fotkách č. 10 a 11.

Cívková souprava je rozdělena na dva oddíly. Jeden se nachází ve stíněném prostoru u ladicího kondenzátoru, druhý oddíl je pod šasi na zmíněných fotkách. Na horní části zkontrolujeme celistvost vinutí cívek a kvalitu C3 (30k) a vazebního C5 (100pF) s mřížkovým svodem R1 (2M). Druhý oddíl je mechanicky spojen s přepínačem vlnových rozsahů a tvoří jej jednak 6 plochých pérových kontaktů spínaných příslušnými segmenty (vačkami, na fotce vpravo od cívek), jednak plastový karusel s 10 radiálními kontakty, který je mechanicky spojen s pertinaxovou trubičkou souose umístěnou. Na trubičce jsou dvě křížově vinuté cívky s odbočkami spojenými s jednotlivými kontakty karuselu. Radiální kontakty karuselu se postupně propojují s pevným kontaktem anténního přívodu a tím se mění hodnota indukční vazby s anténou a nastavuje se selektivita příjmu na rozsazích DV a SV. Natočením karuselu na kontakt č. 10 (viz VF část na schématu - poslední obrázek v galerii) se zkratují anténní obvody na kostru a současně se spojí pérový kontakt č. II. V této poloze přepínače zatlumí impedance připojené přenosky (nebo v případě krystalové vložky odpor R2 - 10k) mřížkový obvod pro případné zbytky VF proudů indukované v mřížkovém vinutí a přijímač funguje jako dvoustupňový NF zesilovač. Čtyři pérové kontakty č. III až VI jsou nyní rozpojeny.

Prověrka celistvosti anténních cívek SV a DV rozsahu na karuselu není složitá,  za předpokladu, že přepínač je mechanicky v pořádku, je třeba najít kontakt č. 10 spojený s kostrou a od něj počítat jednotlivé odbočky, jak jsou uvedeny ve schématu. I v krajním případě, že by byly přívody všech odboček utrženy, jsou-li obě cívky vlevo karuselu celistvé, postačí najít nejméně dvě odbočky které jsou v cívce propojeny a připojit je k některému kontaktu karuselu. V tomto nouzovém zapojení nebude sice vazba s anténou ideální a nebudou fungovat všechny kontakty karuselu, přijímač však oživíme s původní cívkovou soupravou.

Na detailním snímku karuselu vidíme žlutý vodič vedoucí od pérové části přepínače ke karuselu, vodič je zachycen za přívody k diferenciálnímu kondenzátoru, vytváří asi 7 závitů a poté vstupuje do dutiny trubičky s dvojicí cívek. Jeho konec je protažen otvorem ve dvojitém pájecím očku na trubičce a připájen k očku. Je to přívod od antény. Protože vodič je při otáčení karuselu mechanicky namáhán, často se ulomí, ačkoliv zmíněných cca 7 závitů slouží jako určitá mechanická kompenzace namáhání tohoto spoje. Tento vodič rozhodně prověříme; jemným tahem pinzetou zkusíme, zda je na svém místě skutečně dobře připájen. Tvrdošíjné mlčení přijímače, vzdor správné funkci VF elektronky, může mít jednu z příčin právě v přerušení tohoto přívodu.

Přijímač byl v roce 2011 umísten ve sdruženém sbírkovém depozitu.