REL 304

Technický list

Model                         304

Výrobce                     REL Electrum, Brno

Rok                             1936-37

Zapojení, rozsahy       3+1 elektronkový jednobvodový přímozesilující přijímač pro AM rozsahy DV, SV a KV s VF zpětnou vazbou kapacitně řízenou

Osazení:                     AF7, AC2, AL1, AZ1

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-127-145-200-220-245 V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, Ø 190 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná s povrchovou úpravou politurováním, v průčelí před reproduktorem jednoduchá bakelitová mřížka s brokátem, pod ní rámeček trojbarevné tabulové skleněné stupnice

Rozměry (švh)           360 x 400 x 240 mm

Zdroj údajů                  E: Erb tento model neuvádí. Schéma je zde: REL 304* a také zde je zmínka: REL 304**

Nálezový stav přijímače: Viz fotodokumentace - lak skříňky zašlý, spoje jednotlivých ploch skříňky rozklížené. Původní brokát silně znečištěný a poškozený snahou někdejšího majitele jej sejmout a poté znovu nalepit. Poškozená politura byla sejmuta metodou lihového vlhčení, změklá hmota seškrábána cidlinou. Po vyschnutí byl povrch dýh na sucho vyboušen brusným papírem zrnitosti 400 a nanesena nová politura. Původní brokát byl sejmut, uložen uvnitř skříňky a nahrazen textilií s podobnou strukturou. Šasi a reproduktor byli vyčištěny a přijímač opraven. Blok svitkových kondentzátorů filtračního řetězce (na obrázku je vpravo od přepínače rozsahů) byl vyjmut z plechového pouzdra a nahrazen novými svitky odpovídající hodnoty. Postup prací dokumentují fotky, první ukazují stav přijímače po renovaci, dále nálezový stav a detaily jednotlivých úseků renovace.

Přijímač je nyní umístěn ve sdruženém depozitu.