REL 479

Technický list

Model                         479

Výrobce                     REL Electrum, Brno

Rok                             1938-39

Zapojení, rozsahy       4+1 elektronkový sedmiobvodový reflexní superhet pro AM rozsahy DV, SV a KV, MF=1620 kHz.

Osazení:                      EK3, EF6, AB2, AL4, AZ1

Napájení                     střídavá síť, napětí 125-145-200-220-245 V

Reproduktor               kruhový dynamický s buzeným magnetem, Ø 180 mm

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná s povrchovou úpravou politurováním, v průčelí před reproduktorem jednoduchá dřevěná mřížka tvořená třemi vertikáními lištami. V pravé části průčelí je poměrně velká stupnice.

Rozměry (švh)           490 x 340 x 250 mm

Zdroj údajů                  E: Erb: REL 479  a schéma zde: http://www.oldradio.cz/rad20.htm

Poznámka k zapojení přístroje: přijímač pracuje s mezifrekvencí 1620 kHz. To mu umožňuje obsáhnout otočným kondensátorem v oscilátoru středovlnné i dlouhovlnné pásmo bez přepínání cívek. V anténním obvodu se určité části cívek spojují samočinně nakrátko při otáčení kondensátoru. Na rotoru ladicího kondenzátoru je excentr, který v určitém úhlu pohybu rotoru spojí kontakty cívek. Středovlnné i dlouhovlnné stanice jsou na stupnici v jednom sledu, bez přepínání rozsahů samostatným přepínačem. Podobně je zapojen přijímač REL Meteor, viz "Servisní návod METEOR" v časopise Radiojournal, popř. REL METEOR zde. Přijímač REL 479 má tzv. spořič proudu.

Nálezový stav přijímače: Skříň byla v poměrně dobrém stavu, povrch vyžadoval pouze jemné přeleštěníé nábytkovou leštěnkou, drobná vada na liště před reproduktorem nebyla opravena. Šasi bylo vyčištěno a přijímač vyžadoval dobnou opravu v napájecí části. Po úpravě povrchubyl vložen nový brokát, namísto původního poškozeného. Detail mechaniky ladicího kondenzátoru s přepínacím excentrem je na poslední fotce v galerii. Přijímač byl vyřazen ze sbírky v roce 2007.

http://www.oldradio.cz/rad20.htm