REL Meteor

Technický list

Model                         Meteor

Výrobce                     REL Electrum, Brno

Rok                             1937-38

Zapojení, rozsahy       4+1 elektronkový sedmiobvodový reflexní superhet pro AM rozsahy DV, SV a KV, MF=1620 kHz.

Osazení:                      AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-125-220-245 V

Reproduktor               Dynamický s buzeným magnetem, kruhový tvar, průměr 180 mm.

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná s povrchovou úpravou politurováním, v průčelí před reproduktorem tři vertikání lišty. V horní části průčelí je skleněná podsvětlená velká stupnice.

Rozměry (švh)           430 x 430 x 310 mm

Zdroj údajů                  Naše Servisní poznámka v čas. Radiojournal č. 72/2011, dáleE: Erb: REL Meteor*  a schéma také zde: http://www.oldradio.cz/rad20.htm Sken stupnice najdete u V. Cingela: MeteorStup

Poznámka k zapojení přístroje: přijímač pracuje s mezifrekvencí 1620 kHz. To mu umožňuje obsáhnout otočným kondensátorem v oscilátoru středovlnné i dlouhovlnné pásmo bez přepínání cívek. V anténním obvodu se určité části cívek spojují samočinně nakrátko při otáčení kondensátoru. Na rotoru ladicího kondenzátoru je excentr, který v určitém úhlu natočení rotoru spojí kontakty cívek. Středovlnné i dlouhovlnné stanice jsou na stupnici v jednom sledu, bez přepínání rozsahů samostatným přepínačem. Krátkovlnné pásmo se zařazuje přepínačem na pravém boku skříňky. Podobně je zapojen přijímač REL 479, viz zde. Podrobný popis přijímače REL METEOR najdete v Servisním návodu METEOR v časopise Radiojournal č. 72/2011.

Nálezový stav přijímače: První fotky v galerii ukazují stav přijímače po renovaci. Následují fotky nálezového stavu a jednotlivých stadií postupu renovace. Skříň byla v rozích rozklížená, lak omšelý, šasi plné nečistot a koroze. Vše muselo být rozebráno, důkladě vyčištěno, po odstranění koroze byly některé díly opatřeny nástřikem laků v podobném odstínu jako byl původní. Demontáž šasi ze skříně byla ztížena stavem pryžových "silentbloků",. na kterých bylo šasi ve skříni uloženo. Pryž bylo nutno od dna skříně odříznout a po vyjmutí šasi odřížnout zbylé pryžové pásky od nosníků šasi. Když byly tyto silentbloky nové, jistě poskytovala jejich elasticita dostatečné tlumení rušivých rázů při silnější reprodukci, nicméně stav té hmoty po 70 letech se dá označnit jako "páchnoucí lepivá mňága". Byla demotnována celá mechanika ladění včetně ladicího duálu a stejně tak byl rozebrán a ošetřen buzený dynamik.

Průzkumem více přijímačů stejného typu jsme zjistili, že během výroby docházelo k menším změnám v zapojení. Podrobnosti o změnách v následujícím výňatku ze Servisního návodu:

Obvod MF zpětné vazby: Podle nám dostupných informací byl v průběhu výroby vynechán zpětnovazební obvod I. MFT, tj. cívky L14 a L15 s diferenciálním kapacitním trimrem C10 a g3 elektronky AF7 byla spojena přímo s katodou. V souvislosti s touto úpravou byl vynechán kondenzátor C18 (250 pF) v katodě AF7. Dále byl vynechán filtrační člen R14/C23 (20k / M1) v anodovém obvodu AF7 a odpor R15 (M1) je připojen přímo na sběrnici anodového napětí na druhém elektrolytu.

Podrobnou studií zapojení několika přijímačů tohoto typu jsme dospěli k závěru, že skutečné zapojení obvodu MF zpětné vazby neodpovídá výkresu v příručce M. Baudyše. V přijímačích které jsme měli k dispozici je horní konec L14 připojen na rotor C10 a dolní na studený vývod sekundáru (L13) prvního MFT. Jedna část statoru C10 je připojena na g3 MF pentody, druhá část statoru je ukostřena. Další odlišnosti skutečného provedení oproti Baudyšově schématu jsou v zapojení uzlu AVC (jde přímo do g4 AK2, nikoliv přes L5), prohozené pozice C15 s R8, C19 je zapojen před zdířkami gramovstupu, R17 je zapojen přímo na g1 AL4. C13 není trimr, ale doškrabovaný slídový kondenzátor. V Baudyšovi není zakreslen C dol. – slídový kondenzátor doladění začátku S-DV rozsahu (paralelní dvojice doškrabovaných kondenzátorů na celkovou kapacitu cca 40 pF) a také blokovací svitek C34 – viz naše schéma v SN, kde jsou součástky číslovány.

Reflexní stupeň v tomto zapojení je velmi citlivý na odchylky v kvalitě MF pentody AF7, zmíněná MF zpětná vazba pravděpodobně měla za úkol tyto rozdíly kompenzovat. Její účinek však není nijak razantní, není proto divu, že obvod byl později vynechán. Pozor – elektronka AF3 v tomto zapojení buď nefunguje vůbec, nebo špatně!

Obvod tónové clony (R20/C28) byl u první série zapojen paralelně s mřížkovým svodem R17 v g1 AL4. Potenciometr R20 má též hodnotu 1M, pouze hodnota sériového kondenzátoru je 10k. Později byl obvod přesunut do anody AL4 a kapacita C28 zvýšena na 0,1uF.

Sériový odlaďovač: U první série výrobků nebyl vůbec osazen, stejně tak zpětnovazební obvod v prvním MFT. Pokud odlaďovač v přístroji je, nachází se na plechové konzole upevněné vlevo pod dřevěným rámem šasi (obr. 26). Z informací které se autorům podařilo získat lze dojít k závěru, že verze, které nejsou vybaveny odlaďovačem, současně nemají zpětnovazební odvod C10/L14+L15. Tomu samozřejmě odpovídá odlišná zadní stěna, tj. absence otvoru pro knoflík C1 se symbolem odlaďovače, jakož i absence ZV v 1. MFT, na ZS označeno jako „Selektor“. Podrobnosti viz také snímky zadních stěn na obr. 27 a 28. Problémy se zahlcováním dosti širokého vstupu přijímače silným vysílačem a interference při příjmu si vynutily doplnění odlaďovače u dalších sérií Meteoru (i pozdějších modelů přijímačů značky REL s použitou MF 1620 kHz). Totéž se týče doplněné zpětné vazby v 1. MFT, ta měla za úkol kompenzovat rozdílné parametry zesílení AF7 při její výměně, či donastavení pří jejím částečném zeslábnutí. Podotýkáme, že verze bez odlaďovače a ZV je velmi vzácná, naprostá většina přijímačů Meteor má obé osazeny a odpovídá našemu schématu.

Provedení bez odlaďovače pod šasi a bez MF zpětné vazby je na obr. 5

Provedení s odlaďovačem pod šasi a s ovládním zpětné vazby v MF obvodu je na obr. 26, šroubek trimru ZV je umístěn na šasi  pod elektronkou AF7. Na zadní stěně je ovladač ZV označen jako "Selektor".

Detail "výtahu" pohyblivých cívek v I. MFT je na obr. 29, detail pákového mechanizmu ovladače pod časi je na následujícím obrázku. Tamtéž poněkud vpravo je umístěn diferenciální kondenzátor a před ním cívka L14 zpětnovazebního obvodu.

Detail excentru a kontaktů spínače rozsahů SV-DV na rotoru ladicího kondenzátoru je na posledním obrázku.