EXCELSIOR 55

Technický list

Model                         EXCELSIOR 55

Výrobce                      Société Nouvelle de Radiophonie (SNR), Paric, France

Rok                             1953-55

Zapojení, rozsahy       4+2 elektronkový šestiobvodový superhet pro AM rozsahy DV, SV, KV a dvě rozestřená krátkovlnná pásma, MF=455 kHz.

Osazení                       ECH42-EF41-EBF80-EL41-EM4-EZ80

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-125-150-220-240 V

Reproduktor               dynamický s permanentním magnetem, Ø 200 mm

Skříň, materiál            výlisky z ocelového plechu spojované šroubováním, povrchová úprava lakováním v různých odstínech, průčelí tvoří bohatě zdobená plastiková maska futuristického provedení se dvěma stupnicemi. Pláty kovové skříně jsou uvnitř vytlumeny plstěnými pásy proti akustické rezonancí .

Rozměry (švh)           570 x 380 x 260 mm

Zdroj údajů                  E. Erb: Excelsior 55 Na odkazu je schéma zapojení a fotky odlišných verzí provedení skříňky a odstínů lakování přijímače. Bohužel, zapojovací schéma na uvedeném odkazu je zakresleno nepřesně. Podle skutečného stavu jsme zakreslili správné schéma, které v PC programu překreslil kolega Josef Kovaříček. Schéma je poslední obrázek v galerii. Obvody vstupu a oscilátoru jsou kvůli přehlednosti výkresu zakresleny zjednodušeně.

Nálezový stav přijímače:  na horním plátu skříně a na "noze" skříně byl značně poškozený lak (obr. 7). Na napájecím + kontaktu výstupního trafa byl připájen elektrolytický kondenzátor, čímž si někdejší opravář výrazně zjednodušil práci, přilepit elektrolyt k výstupáku je podstatně jednodušší, než vyjmout šasi ze skříně. Ale k tomu se teprve dostaneme... Součástky na šasi a plocha šasi vyžadovaly běžné vyčištění, vše bylo bez koroze. Elektrická oprava spočívala ve výměně filtračních elektrolytů a většiny svitkových kondenzátorů. Uspořádání součástek pod šasi je na obr. 20. Mechanika ladění byla naštěstí v pořádku, což bylo vzhledem k poměrně složité trase lankového tahu docela optimistické zjištění. Fotka trasy lanka ladění a lanek ukazatele vlnového rozsahu a přepínání tónové clony je v galerii také (obr. 18). Detail převodu pohybu z hřídelky ovladače ladění na lanko je na obr. 19, krajní polohy trakce ladění jsou vymezeny zarážkou tvaru maltézského kříže. Na obrázcích je zřejmé i uspořádání lanek indikace poloh obou přepínačů a napínacích pružinek. Plastové díly průčelí byly upevněny pomocí šroubů s matkami, matky byly samozřejmě vevnitř a mnohdy trošku "utajené". Podrobný postup demontáže skříně je popsán v Radiojournalu č. 84. Možná trochu napoví obrázky č. 15 až 17.

Oprava poškozeného laku : po odstrojení plastových dílů průčelí (obr. 8 a 9) jsem rozebral skelet skříně (obr. 10). Výlisky horního plátu skříně a nohy byly otryskány a poté galvanicky pozinkovány (obr. 11). Podle odstínu zbývajících částí skříně byly namíchány oba odstíny laku. Před lakováním jsem nechal oba díly skříně nastříknout základním karosářským lakem a potom jsem je obrousil pod vodou brusným papírem zrnitosti 400 a 600. Jak dopadla obnova novým lakem ukazují v detailech obr. 12 až 14.

Po výměně elektronek EBF80 a EL41 vykazoval přijímač na všech rozsazích velmi dobrou citlivost a jeho přednes, upravovaný volitelnou negativní NF napěťovou zpětnou vazbou z anody koncové elektronky, lze hodnotit jako velmi příjemný. Jiste nebude na škodu připomenout, že francouzské přijímače Excelsior 52 a Excelsior 55 mají shodné skořepiny skříně, a že Excelsior 52 se bez přičinění jeho francouzského výrobce stal vzorem pro sovětský přijímač Zvezda 54 - no jakoby si z oka vypadly. Ale o této historii se  zájemce dočte víc v klubovém časopise Radiojournal č. 63/2008.

Přijímač byl v roce 2013 jako plně funkční umístěn ve sdruženém depozitu.