VE 301 GW - Loewe

Technický list

Model                         VE 301 GW

Výrobce                      Radio A.G.D.S. Loewe, Deutschland (Gemeincshaftserzeugnisse Vorkrieg = sdružení výrobci)

Rok                             1933-38

Zapojení, rozsahy       2+1 elektronkový jednoobvodový přijímač pro AM rozsahy SV a DV

Osazení                        VC1-VL1-VY1

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-130-220 V

Reproduktor               kruhový elektromagnetický, Ø 200 mm

Skříň, materiál            hranatá, typ „thombstone“, bakelit

Rozměry (švh)           275 x 385 x 177 mm (h=včetně knoflíků)

Zdroj údajů                 Servisní návod od M. Berana SN54 Ve301W (RJ55) (tento SN je pro verzi s napájením ze střídavé sítě), také zde: http://www.radiomuseum.org/r/nora_ve301gw.html  

Stav přístroje              skříň výborná, brokát původní zachovalý, vnitřek kompletní, nezkoušeno, nehrající. Zadní stěna kopie. Do sbírky zařazen v r. 1999. Obě přijímací elektronky  jsou ještě původní s razítkem, že jsou určeny výhradně pro tovární osazení přijímačů řady VE a jednotlivý prodej je zakázán - opatření bylo zavedeno s ohledem na tzv. "daň ze záření", která v předválečné době byla v mnohých evropských zemích součástí prodejních cen elektronek. Obě elektronky vykazují výbornou emisní schopnost.

Tento přijímač je prvním z řady tzv. "Volksempfängerů", vyráběných řadou firem v Německu. Kromě zde uvedené verze pro síť stejnosměrnou i střídavou (tzv. univerzál) se vyráběly verze pro síť pouze střídavou a pro provoz z baterií. V roce 1938 byla výroba zastavena a tyto přijímače byly vystřídány modernějším typem s dynamickým reproduktorem - typ VE 301 Dyn. Vzhledem k velkému množství radiotováren, teré tyto přijímače vyráběly, spolehlivá identifikace výrobce je proveditelná pouze podle typového štítku. Provedení všech přijímačů této typové řady je prakticky identické.

Renovace přijímače včetně dokumentace o průběhu prací je naplánována.