Centrum FW 45 - TYP 15

Technický list

Model                         CENTRUM FW 45 - TYP 15

Výrobce                     Centrum-Radio AB Gylling & Co., Stockholm, Sweden

Rok                             1934

Zapojení, rozsahy       4+1 elektronkový šestiobvodový superhet  pro AM rozsahy DV a SV, MF = 490 kHz

Osazení:                      6A7 - 6D6 - 6B7 - 42 - 80

Napájení                     střídavá síť, napětí 100 až 260 V, volič přepíná po krocích 10V

Reproduktor               Dynamický s buzeným magnetem, kruhový tvar, průměr 180 mm.

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná s povrchovou úpravou politurováním, v průčelí kruhová stupnice se světelným ukazatelem, v horní ploše skříňky otvor pro reproduktor překrytý ozdobnou růžicí

Rozměry (švh)           335 x 345 x 240 mm

Zdroj údajů                 Schéma (je v galerii) podle tohoto přijímače nakreslil kolega J. Hájek, v grafickém programu ho překreslil kolega J. Kovaříček. Dále E: Erb: FW 45

Nálezový stav přijímače: Získán v r. 2015 v poměrně zachovalém stavu, nefunkční. Uvnitř bylo vše kompletní, žádné znaky koroze, elektronky vykazovaly dobrou emisní schopnost (BM 215A). Politura skříňky vyžadovala obnovu, dýhy byly bez poškození. Závada byla jak v napájecí části, tak také ve vstupním VF okruhu. Jednak nefungoval vlnový přepínač, a když se nám ho podařilo opravit, zjistilo se, že ferromagnetická jadýrka vstupních cívek, umístěných v hranatém stínicím krytu na šasi, byla úplně rozpadlá (viz obr. 41 a dále). Stejně jsou vinuty cívky MF propustí (obr. 17). Přijímač byl nyní uveden do provozu pouze pro rozsah SV s použitím náhradní vstupní cívky z přijímače Tesla Trio (viz obr. 10). Peripetie, kterými se ubírala naše snaha uvést přijímač do provozu, dokumentují podrobné fotografie od obr. 11 dále, počínaje prvním ohledáním stavu, zkouškami, výměnou potenciometru hlasitoti s vypínačem i např. úplnou demontáží mechaniky ladění spojené s přepínáním rozsahů apod. Detail mechanického provedení a deformace kontaktů přepínače jsou na obr. 23 a dále. Tmavočervená papírová krabička pod šasi na snímcích 12 a 14 je původní skupinový elektrolytický kondenzátor 8+8+8 MF, který musel být vyměněn, asfaltová zálivka v krabici odolávala jakémukoliv nedestruktivnímu pokusu o demontáž obsahu a náhradu vadných elektolytů. Reproduktor s výstupním transformátorem a budicí cívkou je připojen 4žilovým kablíkem do "klasické" pětikolíkové objímky na šasi vedle síťového trafa. Tónová clona se ovládá malým knoflíkem na zadní straně šasi.

První fotografie ukazují přijímač po celkové renovaci. Další dokumentují zmíněnou klikatou cestu k oživení přijímače. Přijímač byl v červnu 2016 umístěn ve sdruženém sbírkovém depozitu.

O výrobci: Švédskou továrnu AB Gylling & Co. založil v roce 1912 pan Bert Gylling. V průběhu roku 1920 se zaměřili na obchodování s rádii a radiosoučástkami. V roce 1931 zahájili výrobu radiopřijímačů vlastní konstrukce pod značkou "Centrum". Firma "Centrum Radio AB" je jejich dceřinná společnost.