Kungs 360A

Technický list

Model                          360A

Výrobce                      Kungs (Brand); Göteborg, Sweden (Kungsradio)

Rok                             1935

Zapojení, rozsahy       3+1 elektronkový přímozesilující tříobvodový přijímač s VF zpětnou vazbou pro AM rozsahy DV a SV

Osazení:                      W30, W30, N30, U30

Napájení                     střídavá nebo stejnosměrná síť, napětí 200-220 V

Reproduktor               kruhový dynamický, Ø 200 mm, výrobce Celestion, GB

Skříň, materiál            dřevěná dýhovaná s povrchovou úpravou šelakem, v průčelí před brokátem stylizovaná růžice, pod ní mosazný rámeček stupnice, válcová celuloidová stupnice.

Rozměry (švh)              390 x 407 x 190 mm

Zdroj údajů                  E. Erb: Kungs 360A, schéma se nikde nepodařilo objevit, při renovaci zakresil schéma kolega J. Hájek. Pozor, na odkazu u E. Erba je přijímač s nepůvodním reproduktorem, zřejmě Philips, a bez zadní stěny.

Nálezový stav a renovace přijímače: Získán na klubovém setkání HRČS na podzim 2014 v Rokycanech. Dýhy a lak skříňky byly bez mechanického poškození, původní politura skříňky byla přelakována štětcem nějakým synthetickým bezbarvým lakem. Přijímač byl kompletní, nehrající, koroze minimální, objevovala se jen na vodorovném krycím panelu součástek kolem objímek nad hlavním šasi. Nejdůležitější momenty z renovace zachycují fotograie v galerii. První fotky 1 až 6 ukazují stav rádia po ukončení renovace. Fotka č. 7 a další dokumentují nálezový stav rádia před čištěním a demontáží, jak v detailu vnitřku dokazují vrstvy prachu na šasi. Hrbolatou štětcovou "polituru" je dobře vidět na detailech fotek č. 8 až 11. Základní očista prachu a pavučin (obr. 7 a dále) se provedla pomocí kompresoru a štětce, po demontáži se dočišťovaly detaily. Z hlediska mechanického provedení se jedná o robustní konstrukci, bohužel šasi je hluboké a to značně znesnadňuje přístup k součástkám, které jsou v té hloubce doslova utopeny (detaily viz obr. 14 a další).To samozřejmě platí jak pro montážní práce při opravě, tak také pro zakreslování zapojovacího schématu. Na obrázcích 23 a dále jsou detaily VF cívek přijímače. Na obr. 28 jsou tlumivky síťového přívodu, dvojice filtračních svitků v síťovém přívodu a vpravo je těleso potenciometru hlasitosti.

Ihned po demontáži šasi ze skříně se zjistilo, že středový bakelitový páčkový knoflík mechanizmu přepínače vlnových rozsahů je v dříku ulomený, viz foto č.18. Mechanizmus je složený ze dvou táhel a ze dvou pákových převodů, detaily jsou na fotkách 19 a dále, k rozpohybování bylo nezbytné zpočátku použit i kleště sikovky... Nakonec i po vyčištění a propláchnutí přepínacích vaček petrolejem šel mechanizmus přepínače velice ztěžka, takovému mechanickému odporu nemohl knoflík ze starého křehkého bakelitu vzdorovat. Úlomky jsem vyčistil v acetonu a slepil tak, aby podle originálu bylo možné odlít kopii z vícesložkové pryskyřice, která vykazuje velkou mechanickou pevnost. S kopií knoflíku funguje přepínací mechanimus bezvadně.

Detaily válcové stupnice jsou na obr. 29 a 30. Šnekový převod ladicího mechanizmu na válec stupnice je částečně vidět na obr. 31. Rozložení součástek pod šasi je na obr. 32 a 33, dominantou je těleso keramického srážecího odporu. Detail dynamického reproduktoru CELESTION s výstupním transformátorem je na obr. 34. Podstatná část spojů a součástek VF obvodů je umístěna pod horním krytem nad šasi mezi objímkami elektronek, viz obr. 35 a 36. Elektronky typu "catkin"  a obě žárovky osvětlení stupnice s bakelitovými pouzdry jsou na posledních obrázcích.

Přijímač se jeví jako velmi citlivý, s podporou zpětné vazby se prakticky vyrovná běžnému superhetu vyrobenému ve stejné dekádě.

Přijímač byl v roce 2016 jako plně funkční umístěn ve sdruženém depozitu.

O výrobci: Společnost Kungs byla založena v roce 1932; vyráběla jízdní kola a rozhlasové přijímače. Výroba přijímačů byla ukončena ke konci 50. let XX. století.