ZVEZDA 54

Technický list

Model                          ZVEZDA 54

Výrobce                      KOMMUNAR Charkov (Ukrajina), později MOSPRIBOR Moskva,

Rok                             1951-52

Zapojení, rozsahy       5+2 elektronkový šestiobvodový superhet pro příjem AM vysílačů na rozsazích DV (150-410 kHz), SV (520-1600 kHz), KV (3,95-12,1 MHz) a reprodukci z gramofonové přenosky, napájený ze střídavé sítě o napětích 110-127-220V (60 W). Rozsah KV je rozdělen na další dvě rozestřená pásma: 25-32m a 41-50m (9,5-12,1 MHz a 6,13-7,34 MHz). MF = 465 kHz.

Osazení                      6А7 6Ж3П (6Ж1П) 6Х2П 6Ж3П 6Е5С 6П1П 6Ц4П čili latinkou 6A7, 6Ž3P nebo 6Ž1P, 6CH3P, 6E5S, 6P1P, 6C4P

Napájení                     střídavá síť, napětí 110-127-220V

Reproduktor              dva dynamické s permanentními magnety, Ø 200 mm

Skříň, materiál            výlisky z ocelového plechu spojované šroubováním, povrchová úprava lakováním v různých odstínech, průčelí tvoří duralová maska s podsvětlenou stupnicí zdobenou zrcadlovými ploškami. Pláty kovové skříně jsou uvnitř vytlumeny plstěnými pásy proti akustické rezonancí. První výrobní série měly výhradně rumělkově rudé lakování skříně, později se objevily i jiné odstíny - modrá, zelená, béžová, hnědá.

Rozměry (švh)           550 x 370 x 182 mm

Zdroj údajů                 Schéma přijímače je na posledním obrázku v galerii, dále E. Erb: Zvezda 54

Popis přístroje             Nálezový stav skříňky: zašlý - matný lak, poškození na horní ploše - kruhové otisky asi od nádobky s ředidlem,  u plastového nápisu na noze ulomeny okraje v názvu přijímače, vnitřek běžně znečištěný prachem, ale vše původní, žádné zásahy bastlířů. Vadné elektronky 6C4P, 6P1P a magické oko 6E5S. Sbírkový přijímač byl sestaven s využitím dílů z druhého přístroje s většími nedostatky.

Při demontáži šasi ze skříňky je potřeba nejprve přivést stupnicový ukazatel před otvor v dolní části ozvučnice, tento otvor je vidět na obr. č. 6 a 7, a ukazatel sklopit kleštěmi s tenkými čelistmi úplně doprava (při pohledu dovnitř přijímače). Pokud již jsou povoleny oba zadní šrouby šasi, lze šasi ze skříně vytáhnout. Dále bylo nutné rádiu vyměnit vadný potenciometr hlasitosti (M2 s jednopólovým vypínačem). Běžný potenciometr Tesla TP 161 s vypínačem je nepoužitelný, svou délkou zasahuje tělísko vypínače do dráhy ladicího bubínku. Musel jsem vzít potenciometr z druhé Zvezdy. Při montáži se (samozřejmě!) přetrhlo textilní lanko převodu ladění (obr. 17), naštěstí jsem si pořídil náčrt jak je lanko vedeno. To dokumentují detailní obrázky č. 16, 18 a 19 a nákres v galerii. Na hřídeli ladicího knoflíku ale nesmí být navinuto více závitů lanka, než ukazuje obrázek, jinak se lanko na hřídeli překřižuje a převod "nechodí".

Po vyčištění skříňky namontujeme ozvučnici s reproduktory, stupnicovými žárovkami a magickým okem. Naštětí celá "elektrika" ozvučnice je připojena k šasi oktalovým konektorem, takže při montáži nezavazí houština kablíků. Před vsunutím šasi do skříňky sklopíme stupnicový ukazatel a po upevnění šasi zase ukazatel vztyčíme, detail je na obr. 20. Schéma Zvezdy 54 platné pro první výrobní série je na obr. 22 (od pozdějšího provedení se moc neliší), nákres vedení lankového tahu ladění je na obr. 23.

Na obrázku 21 je původní provedení šasi pro první výrobní série, podobnost s přijímačem Excelsior 52 je zřetelná, viz Poznámka.

Poznámka:  Předlohou pro výrobu sovětského přijímače ZVEZDA 54 se stal francouzský přijímač EXCELSIOR 52. Díly skříně sovětského epigona jsou totožné s Excelsiorem 52 (i s pozdějším modelem firmy SNR Excelsior 55), sověti okopírovali dokonce i tvar a zrcadlovou úpravu zdobené francouzské stupnice. Šasi první série sovětské Zvezdy 54 mělo stejnou mechanickou koncepci jako Excelsior 52, tj. svislý panel s přijímacími elektronkami a vodorovný panel pro napájecí část a ladicí duál, viz obr. 21. Přesnou kopií francouzského vzoru je dokonce i vedení motouzu ladicího převodu Zvezdy 54; detail trasy ladicího převodu Zvezdy 54 viz foto na obr. 16, 18 a 19. Celý příběh "Zvezdočky" si může zájemce přečíst v klubovém časopise Radiojournal č.63/2008.